46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, kiralanan araçların plakalarına yazılan trafik cezalarının kiralayana yazılması için gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.

Taşıt kiralama sektöründe şahıs veya firma adına kayıtlı olan araçların şoförlü olarak kiralanamadığı, söz konusu araçların sadece müşteriler tarafından kullanıldığını belirten komite üyeleri araç ve müşteri bilgilerinin de taşıt kiralama prosedürü gereği firmalar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) girildiğini hatırlattılar.

MOBESE kamera tespiti ya da diğer yöntemlerle otomatik olarak kesilen trafik cezalarının, KABİS sisteminden kontrolleri yapılmadan direk olarak plaka sahibine gönderildiğini bildiren komite üyeleri, hatta trafik polisleri tarafından yapılan kontrollerde, hatalı sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenleme işleminin yüz yüze yapılmasına rağmen trafik cezalarının plakaya düzenlendiği ve KABİS sisteminden kontroller yapılmadan firmalara ceza tebliğ edildiğini ifade ettiler.

Anayasa’nın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” bölümünde, “Ceza sorumluluğu şahsidir” düzenlemesinin yer aldığını belirten komite üyeleri, cezaların şahsiliği ilkesinin varlığını hatırlatarak, Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmında yer alan “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz” şeklindeki hükümle de anayasada yer alan düzenlemenin yinelendiğini belirttiler.

Cezanın şahsiliği ilkesinin uluslararası metinlerde de kabul edildiğini hatırlatan komite üyeleri, müşteri tarafından kullanılan araçlar için taşıt kiralama işletmesine ceza tebliğ edilmesinin yanlış olduğu dile getirdiler.

Komite, söz konusu mağduriyetin giderilmesi ve sistemin aksamadan işlemesi amacıyla; emniyet için özel olarak üretilecek ve programlanacak tablet bilgisayarların trafik polislerine dağıtılarak, kesilen cezaların araç sürücülerine anında iletilmesinin sağlanmasını önerdi, konunun da TOBB aracılığıyla İçişleri Bakanlığına iletilmesini istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini olumlu bularak gerekli girişimleri başlattı.