14.Grup (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Meslek Komitesi, EPDK tarafından kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşlerine  sunulan “Akaryakıt Ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağı” ile “Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı”nı değerlendirdi. Komite, “Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı”ndaki Madde 1 ve Madde 2’nin daha da detaylandırılması gerektiğini belirtirken “Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağı”ndaki ‘Promosyonlar’ başlıklı Madde 4’ün de kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda, dağıtıcı firmaların açık ve sair olarak ürün edinme bedeli gibi ücretleri net sözleşmelerine yazdıkları hallerde kar paylaşımını da kendilerinin belirlemesi gerektiğini dile getiren komite üyeleri, özellikle belli bayilerin korunması amacıyla sözleşmede ürün edinme bedeli ve/veya nakliye, elleşleme adı altında belirsiz noktaların detaylı yazılmadığı ve net para cinsi ile tutar adının konmadığını bildirdiler.

Komite üyeleri, dağıtıcı ile bayii arasında matbu bir sözleşme olacaksa veya olması durumunda kar oranının bayii lehine yüzde 55, dağıtıcıya da yüzde 45 oranında dağıtılması gerektiğini vurguladılar.

KARLILIK ORANI ERİDİ

Dağıtıcı ile bayii arasında özel bir anlaşma olması halinde bu durumun da özel anlaşma kapsamında devam etmesinin uygun olacağını vurgulayan komite üyeleri, toplam dağıtım kar payının adil olmadığı ve taşıt tanıma sistemi üzerinden uygulanan indirimlerin çok büyük bir kısmının bayiye yansıtıldığından yakındılar.

Bununla birlikte, bankalar aracılığı ile finansal promosyonların da kaldırılması gerektiğini dile getiren komite üyeleri, karlılık oranları sürekli eriyen ve enflasyonun çok  altında  kalan akaryakıt bayilerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yukarıda belirtilen çalışmalara biran önce başlanmasının elzem olduğunu ifade ettiler.

EPDK’nın benzer bir kurul kararı taslağını 2015 yılında da hazırladığını, sektörün tüm paydaşlarının taşıt tanıma sistemlerindeki paylaşımlarını da içeren bu taslağın intifa dönemine denk geldiği için dağıtım şirketlerinin yeni sözleşmeleri taslağın kuruldan geçeceği öngörüsüyle hazırladıkları ve bayilerin de bu sözleşmeleri imzaladıkları belirten komite üyeleri, ancak söz konusu taslağın o dönem kuruldan geçmediği ve bayilerin ekonomik olarak kayba uğradığını dile getirdiler.

2020 yılında yapılacak yeni bayilik anlaşmaları öncesinde tekrar böyle bir taslak hazırlığında olunmasının manidar bulunduğu belirten komite üyeleri, bu konuda şüphelere yer verilmemesi amacıyla söz konusu taslakların olumlu ya da olumsuz olarak bir an önce  sonuçlandırılmasını önerdiler.

Komite, bu görüşler doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde gerekli girişimlere başlanmasını istedi.

VERGİ KAYBI

Akaryakıt sektörünün öncelikli sorunları olan ve ülkemizi ilgilendiren kaçakçılık ile vergi kaybı konularındaki manipülasyonlar hakkında komite olarak uzun emekler harcanarak hazırlanan raporun geçtiğimiz yıllarda ilgili kurumlara iletildiğini hatırlatan komite üyeleri, son olarak daha da detaylandırılıp yeni ilavelerin yapıldığı ekli raporun bir üst yazı ile tekrar gereği için TOBB aracılığıyla Maliye ve Hazine Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na, bilgi için ise TOBB Sektör Meclisi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası ve PETDER’e iletilmesini önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerilerini yerinde bularak ilgili yazışmaları başlattığını açıkladı.