Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 18.Grup (Plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri) Meslek Komitesinin Şubat ayı olağan toplantısında, Türkiye’deki geri dönüşüm yetersizliği, plastik atık ithalatının artması ile çevreye ve insan sağlığına verebilecek zararlar üzerinde duruldu.

Komite Üyeleri, Ülkemizde plastik atık ithalatı artarken plastik mamul üretim miktarında da büyüme trendinin sürdürdüğü kaydederek, ülkenin kendi atıklarını toplayamaması ve ham madde yetersizliği nedeniyle çeşitli ülkelerden plastik atık ithal etmek zorunda kalındığına değindi.

İhracat hedefleri göz önüne alındığında özellikle ham madde üretiminin arttırılıp dışa bağımlılık oranlarının azaltılması gerektiği vurgulanan toplantıda şu ifadelere yer verildi:

”Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2016 yılında 31 milyon ton atık toplanmasına karşın bu atıkların sadece yüzde 9,8’inin geri kazanım tesislerine gönderilebildiği belirtilmiştir.

Geri dönüşümün hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması aşamasında çok sayıda ruhsatsız işyeri olduğu, bu iş yerlerinin genellikle yerleşim yerlerinde bulunduğu ifade edilmiştir.

Bahse konu iş yerleri tarafından, toplanan plastik atıklarının imalat sürecine geçmeden önce yıkandığı, yıkama esnasında yüksel kW elektrik kullanıldığı ve bu durumun tehlike arz ettiği, ayrıca yıkama sonrası ortaya çıkan pis su atıklarının güvenilir şekilde tahliye edilmediği ve bunun sonucunda şehir şebeke suyuna karışabildiği ifade edilmiştir. Oysa, geri dönüşümün amacının, doğal kaynakların korunmasının yanında enerji tasarrufunu sağlanması ve çevre kirliliğinin engellenmesi olduğunun altı çizilerek, ruhsatsız merdiven altı çalışan bu firmaların çevreye, doğaya ve insan sağlığına büyük zararlar verdiği belirtilmiştir.

Ayrıca bu tip işyerlerinin her türlü vergisini ödeyen, her türlü izni ve belgelerini alan üyelerimize karşı haksız rekabet ortamı yarattığı ifade edilmiş olup, söz konusu bu olumsuz durumun önüne geçmek maksadıyla, ticari işletmelerin su aboneliği ve elektrik aboneliği alımı aşamasında ilgili belediyelerden ruhsat veya ön uygunluk belgesi istenmesi şartı konulması gerektiği belirtilmiştir.”

Üyeler, bu maksatla ticari işletmelerin su ve elektrik aboneliği alımı aşamasında ASAT ve TEDAŞ tarafından ruhsat veya ön uygunluk belgesi istenmesini şart koşan bir meclis kararı alınması ve alınacak olan meclis kararının ilgili kurumlara belediye tarafından iletilmesi için konu hakkında gereği için İçişlerşi Bakanlığı, bilgi için Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na TOBB aracılığıyla yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu komitenin taleplerini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.