12.Grup (Halı ve mobilya) Meslek Komitesi, Tüketici Hakem Heyetleri kararlarının zaman zaman sektör üyelerini mağdur ettiğini, bilirkişilerin uzman kişilerden olmasına özen gösterilmesini istedi. Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olduğunu ve adli makamların işlerini nispeten hafiflettiğini belirten komite üyeleri bununla birlikte, tüketici hakem heyetleri tarafından değerlendirilen bazı uyuşmazlıklarda bilirkişi değerlendirmesi sonucu hatalı kararların da alınabildiğini vurguladı.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin, “Bilirkişi görevlendirilmesi” başlıklı ilgili maddesinde “Tüketici hakem heyeti çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişinin görüşünün alınmasına karar verebilir. Tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz” hükmünü içerdiği hatırlatan komite üyeleri, tebliğdeki bilirkişinin, bir davada, çözümü hakim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgi gerektiren hallerde oy ve görüşüne başvurulan üçüncü kişiye denildiği, ancak bu uygulama ile birlikte; tüketici hakem heyetleri tarafından görevlendirilen bilirkişilerin zaman zaman sektörün uzman kişilerinden olmayıp, sektöre uzak bilirkişilerin görevlendirilmesiyle hatalı kararlar verilmesine sebebiyet verilebildiğini vurguladılar.

Bu kapsamda, yaşanan sorunların sona erdirilmesi için, başta mobilya ve halı sektörü olmak üzere bilirkişi görüşüne başvurulan tüm uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerince konusunda uzman olan bilirkişilerden destek alınmasının sağlanması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü Antalya Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na yazı yazılması istendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin kararını olumlu buldu.