Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA),  Hava Yolcu Pazar Analizi Ocak 2021 bültenine göre; hava taşımacılığında iç pazarlar zayıfladıkça yolcu trafiği de kötüleşiyor.

• Yolcu trafiği sektör genelinde Ocak ayında, Aralık ayına göre ücretli yolcu-kilometre (Rpk) %6,6, kriz öncesi (Ocak 2019) seviyelerine göre ise  %72,0 azalmıştır.

• Geçen yılın Nisan ayındaki en düşük seviyesinden bu yana gözlenen eğilimin aksine, trafikteki bu bozulma, özellikle Asya’da önemli ölçüde iç piyasalardan  (Ocak 2019’a kıyasla %47,4 düşüş) kaynaklanmıştır.

• Ocak ayında hava yolculuğundaki yenilenen zayıflık, virüsün yeni varyantlarından kaynaklanmış ve bu durum hükümetlerin seyahat kısıtlamalarını artırmalarına neden olmuştur.

Yeni COVİD vakaları Ocak ayı ortasında zirveye ulaştı

Yeni COVİD-19 vakaları Ocak ayının ilk yarısında, özellikle Avrupa ve Amerika’da güçlü bir artışla küresel zirve yaparken; bu durum karşısında birçok ülke sıkı kontrol önlemleri uygulamıştır.

Virüsün yeni ve daha bulaşıcı varyantlarından kaynaklanan salgınlar daha yaygın hale gelirken, aynı zamanda aşı dağıtım çabaları özellikle ABD, İngiltere, BAE ve İsrail’de hız kazanmış, bu ülkelerde, 100 kişi başına uygulanan toplam dozlar (birinci veya ikinci) 31 Ocak’ta sırasıyla %9,3, %14,4, %33,7 ve %57,4’e ulaşmıştır.

Pazar Analizine göre; iki doz aşı uygulanan nüfusun payı çok daha düşük olsa da (örneğin 31 Ocak’ta ABD’de %1,7), tek dozun toplumsal bulaşmayı ve sağlık risklerini önemli ölçüde azalttığına dair göstergeler mevcuttur. Ayrıca aşılardan elde edilen pozitif test sonuçlarının duyurulması aşılama çabalarını daha da artmıştır.

Bununla birlikte, kilit ekonomilerdeki birçok hükümetin kapanmaları ve sıkı hava yolculuğu kısıtlamalarını koruyarak muhafazakâr bir yaklaşım sergiledikleri görülmektedir. Bu durum, yeni varyantların ortaya çıkmasının yanı sıra aşı dağılımlarındaki tedarik sorunlarından da kaynaklanmaktadır. Aralık 2020’nin sonundan bu yana birçok bölgede hava yolculuğuna uygulanan önlemler arttırılmıştır. Özellikle Avrupa ve Asya Pasifik’te kontroller katı bir şekilde devam etmektedir. Aşılamada önemli bir ilerleme kaydedilene kadar kısıtlamaların devam etmesi muhtemel görünmektedir. Bu da hava trafiğinin yakın vadede sessiz kalacağı anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, ekonomik faaliyetteki güçlü toparlanmaya, büyük tüketici tasarruflarına ve insanların uçma isteklerine rağmen, hükümetlerin kısıtlamaları kaldırmadan önce hava yolculuğunun toparlanma olasılığı düşük görünmektedir.  

Pazar Detayları, Ocak 2021

ATSO Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü