4.Grup (Tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda üretimi) Meslek Komitesi, yüzde 5 oranında vergi indiriminden yararlanma şartlarında düzenleme yapılmasını önerdi. Komite ayrıca yerel marketlerin reklam amaçlı bastırdıkları broşürler için belediyece alınan vergi ücretinin de indirilmesini istedi.

Komite üyeleri, Gelir Vergisi Kanunundaki ilgili maddede, vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkanı getirildiği hatırlattılar.

Yüzde 5 vergi indiriminden yararlanma şartlarının günümüz koşullarına göre bir düzenleme getirilmesini isteyen komite üyeleri, kanunda vergi mükelleflerinin vermesi gereken beyannamelerin zamanında verilmesi konusundaki düzenlemenin hiçbir esneklik içermediği, üç yıl içinde tek bir beyannamenin bile geç verilmesi halinde ve tahakkuk eden verginin 250.-TL eksik ödenmesi durumunda üç yıl için dürüst mükellef kapsamından çıkartılmasının adaletli bir uygulama olmadığını dile getirdiler.

Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinin revize edilmesi gerektiğini ifade eden komite üyeleri, vergi mükelleflerinin yıl içinde vereceği beyannamelerden 1 veya 2 beyannamenin süresinden sonrası verilmesi halinde, kanun kapsamından çıkartılmaması, ilgili maddenin “Her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz” hükmü çerçevesinde bu limitin en az 1000.-TL’ye yükseltilmesi, mükellefe sağlanan indirimin bazı vergilerden mahsup edilebilmesi ya da mahsup edilemeyeceğinin kanunda açıkça belirtilmesi için düzenleme yapılmasını önerdiler.

Komite, mevcut uygulamanın, vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflerin lehine çözüme kavuşturulması için yasal düzenleme yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Maliye Bakanlığına yazılı olarak iletilmesine karar verdi.

BROŞÜR VERGİSİ

Perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların indirim ürünlerini, yapılan kampanyaları ve firma hakkındaki bilgileri müşteriye en kısa yoldan ulaştıran etkili reklam ve promosyon materyalli olan broşürlerin (insert) önemine değinen komite üyeleri, insertlerin kısa sürede hazırlanabilir olmaları, düşük maliyete sahip olmaları ve dönüşlerinin çok hızlı olması sebebiyle özellikle reklama yüksek bütçeler ayıramayan, ulusal marketler karşısında kendi olanaklarıyla ayakta kalmaya çalışan yerel marketler tarafından daha fazla tercih edildiğini belirttiler.

Komite üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi il mülki sınırları içerisinde yapılan her türlü ilan ve reklamın vergiye tabi olduğunu hatırlatarak, bastırılan el ilanının dağıtımı yapılmadan önce belediyeye bildirilerek izin alınması gerektiğini, belediye tarafından ilan ve reklam vergisinin tahakkuk ve tahsilatının yapılmasına müteakip, dağıtılacak olan el ilanlarının mühürlendiğini belirttiler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki yerlerde ilan ve reklâm amacı ile dağıtılacak olan (broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.) unsurlarından alınan 2019 vergi miktarının her bir adet için;

1 Yaprak Adet Fiyatı 0.10 TL, 2-5 Yaprak Adet Fiyatı 0.15 TL, 6 ve üzeri Yaprak Adet Fiyatı 0,20 TL, şeklinde ücretlendirildiği bilgisini paylaşan komite üyeleri, bu ücretlerin basım maliyetinden daha fazla olduğunu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, döviz kurundaki dalgalar, özellikle zincir marketlerin hızla yayılması ve aşırı fiyat rekabeti nedeniyle güç kaybeden yerel marketler için yüksek olduğunu dile getirdiler.

Komite, bu kapsamda, yerel marketlerin müşterileriyle iletişim kurmasını sağlayan tek reklam mecrası olan insertlerden alınan vergi miktarının indirilmesi maksadıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazılmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli yazışmaları  başlattı.