47.Grup (Spa merkezleri, diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri) Meslek Komitesi, Kaleiçi Yat Limanı mendireğinde dalgalar nedeniyle zararlar oluştuğunu, onarım yapılması gerektiğini dile getirdi. Komite, Büyükşehir Belediyesi’ne konunun iletilmesini önerdi.

Grup üyelerinden gelen şikayetleri görüşen komite üyeleri, büyük dalga hareketleriyle Kaleiçi Yat Limanı mendireğinde her geçen yıl aşınmalar ve yıpranmalar oluştuğunu, son günlerde İlimizdeki doğal afet ve hortumlar sebebiyle yat limanı mendireğinde önceden var olan hasarların daha da fazlalaştığı, dalga hareketinden dolayı mendireğin özellikle deniz tarafındaki taşlarda denize doğru kaymalar olduğu, ayrıca mendireğin taşla kaplı duvarlarında da açılmalar olduğunu ifade ettiler.

Denize doğru kayan taşların yerine daha büyük taşlar konulması ve çatlayan mendirek duvarlarında acilen onarım çalışması yapılması gerektiği dile getiren komite üyeleri, ayrıca, Kaleiçi Yat Limanı içindeki dalga hareketinin, yer kazanmak maksadıyla eski çekek yerinin kapatılması sonucu oluştuğu ve son fırtınada buradaki teknelerin ve yatların da maddi zararlar gördüğünü belirttiler.

Bu yerin hem tekneleri indirme-bindirme yeri, hem de acil bir durumda tekne atma-çekme yeri olarak kullanılmasının önem arz ettiğini dile getiren komite üyeleri, yapılacak olan çalışmada bu konunun da dikkate alınması gerektiği ifade ettiler.

Komite, yukarıda belirtilen sorunlar ve çözüm önerilerinin bir yazı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmesini önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini olumlu bularak gerekli girişime başladı.