48.Grup (Eğitim faaliyetleri) Meslek Komitesi, esnafın ekonomik zorluklar içinde olduğunu hatırlatarak stopaj vergisinden KDV, SGK primi ve elektrik dağıtım bedelleriyle ilgili yeni düzenleme ve iptallerin yapılmasını önerdi.

Komite üyeleri, ekonomik krizin faturasının krizin gerçek mağdurlarına kesildiğini ve toplumun tüm kesimleri gibi esnafın da krizden olumsuz etkilendiğini dile getirerek, “Ekonomik kriz nedeniyle ticari faaliyetlerinden zarar eden ve bu nedenle zorlukla ayakta duran esnaf tarafından ödenen yüksek kiralar, vergiler, sigorta primi, verginin vergisi nedeniyle esnafın kazancının buhar” olduğunu ifade ettiler.

İktisadi ve toplumsal yaşamın temel direği olan esnaf ve sanatkârların zorlukla ayakta durduğunu, siftah yapamadan kepenk indirdiğini, zararına mal sattığı ve yıllarca biriktirdiği sermayelerinin eridiğini ifade eden komite üyeleri, esnafın büyük mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Komite, ülkemizdeki ekonomik durum ve piyasa şartları nedeniyle işverenlerin üzerine düşen yükün devletimiz tarafından hafifletilmesi maksadıyla kira stopaj vergisi oranının %1’e düşürülmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

SGK PRİMİ ERTELENSİN

Komite üyeleri, asgari ücretteki artış nedeniyle asgari ücret tutarı üzerinden çalışan personelin işverene maliyetinin de arttığını, personel sayısının eğitim ve öğretim kurumlarında çok fazla olduğunu, ayrıca bahsi geçen kurumlarda bütçenin Ağustos ayı içerisinde belirlenmesi nedeniyle giderlere yansıyacak olan asgari ücret artışını gelirlere (öğrenci başına ödenen hizmet bedeli) yansıtmanın mümkün olmadığını ifade ettiler.  Asgari ücretin artması ile birlikte, silsileli olarak diğer personellerin maaşlarında da artış yaşanacağı için özel sektörün bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirten komite üyeleri, sıkıntı yaşayacak işverenlerin de mağduriyetlerini gidermek için personel azaltacaklarını ve bu sebeple ülkemizdeki işsizlik sorunun daha da büyüyeceğini hatırlattılar.

Komite, bu çerçevede bahsi geçen sıkıntıların yaşanmaması maksadıyla geçtiğimiz dönemlerde üç (3) ay ertelenen SGK priminin bu yıl altı (6) ay ertelenmesi için TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılmasını önerdi.

PRİM DÜŞÜRÜLMELİ

Eğitim Fakültelerinden mezun sayısının her geçen gün arttığı ve hali hazırda 400.000 öğretmenin atama beklediğini hatırlatan komite üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları doğrultusunda kapanan (temel lise vb.) eğitim ve öğretim kurumları nedeniyle önümüzdeki dönemde atama bekleyen öğretmen sayısının bir milyonu aşacağını belirttiler.

Eğitim ve öğretim kurumlarının istihdam yaratmaktaki önemine değinen komite üyeleri, okul öncesi kreş, gündüz bakımevi, ilkokul, ortaokul, lise yüksekokula, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından, muhtelif kurslara kadar pek çok alanda özel öğretim kurslarının istihdam sağlayarak ülke ekonomisine büyük destekler sağladığını ifade ettiler.

Ancak, ücretler üzerindeki vergi ve prim yükü nedeniyle özel öğretim kurumlarında istihdam oranının düşeceğini ve bu nedenle de pek çok kişinin işsiz kalacağını, yüksek olan işsizlik oranının daha da artacağını belirten komite üyeleri, bu olumsuzlukları engellemek için işverenler tarafından ödenen SGK priminin %50 düşürülmesini istediler. Bu maksatla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması önerildi.

DEĞER KREDİSİ

Komite üyeleri, ülkemizdeki üretim ve ticaret başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda işletme sermayesi finansman desteği sağlanması amacıyla uygulanmaya başlayan “KOBİ Değer Kredisi”nin (KGF destekli), ülke ekonomisinde çok büyük paylara sahip olan, istihdam sağlayan, ihracat ve ithalat rakamlarının önemli bir bölümünü oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağladığını ifade ettiler.

Şahıs işletmelerinin “Değer Kredisi” başvurularında sorunlar yaşandığını bildiren komite üyeleri, bireysel kredilere başvuran şahıs işletmelerinden bankalar tarafından kefalet istenmediği, ancak KOBİ Değer Kredisi’ne başvurduklarında bankalar tarafından kefalet istendiğini hatırlattılar. Bahsi geçen kefalet talebi nedeniyle şahıs firması olarak faaliyet gösteren pek çok KOBİ’nin Değer Kredisi’nden faydalanamadığı belirten komite üyeleri, bu çerçevede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesi maksadıyla hayata geçirilen Değer Kredisi’nin başvuru koşullardan olan şahıs firmalarından istenen kefalet talebinin iptal edilmesini istediler. Bu maksatla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması önerildi.

ELEKTRİK DAĞITIM BEDELİ

Elektrik faturalarının; çiftçi, sanayici ve esnafın önemli bir maliyet unsuru, aile bütçesinde de önemli bir harcama kalemi olduğunu ifade eden komite üyeleri, tüketicinin elektrik tüketim bedelinin yanı sıra, dağıtım, iletim, kayıp/kaçak, perakende satış hizmet, sayaç okuma bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi ve KDV ödediğini ve faturadaki en yüksek tutarın dağıtım bedeli olduğunu belirttiler. Tüketilen enerji miktarının %50’sinden fazla oranda yansıtılan dağıtım bedeline KDV’nin de eklenmesiyle fatura tutarının çok yükseldiğini ifade eden komite üyeleri, son dönemde yaşanan ekonomik krize de vurgu yaparak, elektrik faturalarından dağıtım bedelinin kaldırılması, KDV oranının da düşürülmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmasını istediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini olumlu bularak gerekli yazışmaları başlattı.