“Maden Haklarının Güvenliği” sağlanmalı

ATSO 3.Grup (Madencilik) Meslek Komitesi’nin elektronik ortamda gerçekleşen Eylül ayı olağan toplantısında, sektör mensuplarının maden ruhsat güvencesi ile ilgili talepleri ele alındı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan komite üyeleri; 7020 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da “Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde “maden bölgesi” ilan edilebileceği” hükmünün yer aldığını hatırlattı.

Bu hükmün maden bölgeleri oluşturulması, maden ruhsatlarının kamu gücü kullanılarak değiştirilmesi ve hatta sona erdirilmesi sonucunu doğurduğundan ruhsat güvencesi ile yakından ilgili olduğunun altını çizen komite üyeleri, Kanunda maden bölgesi ilanın bütün ruhsat gruplarını kapsayacak soyut ifadelere yer verilmemesinin ruhsat sahiplerinin kaygısına neden olduğunu bildirdi. Her ne kadar Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği’nin 5. maddesinde maden bölgesi oluşturulma şartları somutlaştırılmaya çalışıldıysa da kaygıları ortadan kaldıramadığı ifade edildi.

Komite tarafından, madencilikle ilgili yeni yasal düzenlemeler ve değişikliklerin yapılırken şeffaf bir maden idaresinin oluşturulması, adil ve istikrarlı bir mali rejimin gerçekleştirilmesi, toplumu geliştirme projelerine işlerlik kazandırılması ve en önemlisi maden haklarının güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Maden haklarının güvenliği için;

– Maden haklarının mülkiyet hakkı gibi güçlü bir niteliğe sahip olması,

– Maden haklarının kazanılması kadar, durdurulması ve iptal edilmesi, belirli kurallara bağlı kalması,

– Hukuki yapı, madenciliğe yatırım yapanlar için keyfi uygulamalardan uzak, önceden öngörülebilir bir ortam sağlanması,

– Maden hukuku dizgesi, bir yandan maden hakkı sahiplerinin ruhsata sahip olmaktan doğan haklı beklentileri ile madenlerin işletilmesi ve korunmasından doğacak kamu yararı arasında denge kurması,

-Kamu idareleri, kalkınma planları veya arazi düzenlemeleri yaparken maden haklarını da dikkate alması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede, madencilik alanında yeni yasal düzenlemeler yapılırken “maden hakları güvenliğinin” sağlanmasına yönelik hususların da dikkate alınmasını isteyen komite üyeleri, bahse konu görüş ve önerilerin değerlendirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.