ATSO 15.Grup (Tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar) Meslek Komitesi Haziran ayı olağan online toplantısında, sektör mensubu üyelerden gelen şikayetler ele alındı.

Komite üyeleri, bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi alınabilmesi için, 15.02.2020 tarih ve 31040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7’nci madde 1’nci fıkra (g) bendi hükmü doğrultusunda, toptan veya perakende satış yapılacak adres için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı suretinin talep edildiğini belirterek, birçok eski zirai ilaç bayisinin işyerinin hazine arazisi ya da tarla vasfında olan yerlerde bulunduğu, dolayısıyla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının da bulunmadığını kaydetti.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alınabilmesi için belediyeler tarafından, işletmenin Yapı Kullanma İzin Belgesi ya da hazine arazisinde bulunuyor ise hazine arazisi olduğuna dair yetkili kurumdan onaylı belge istenildiği bildiren üyeler, birçok zira ilaç bayisinin bulunduğu yer kaynaklı olarak bu belgeleri alamadığını belirtti.

Komite üyeleri toplantıda şu ifadelere yer verdi: “13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1’nci maddesinin 1’nci fıkrasında 24.04.2020 tarihinde yapılan değişiklikle “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam eder.

Ancak, bu kişilerin 13 üncü maddede belirtilen sınav başarı belgesi ve sorumlu yönetici için alınacak sağlık raporu hariç olmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 01.06.2020 tarihine kadar başvuru yapmaları ve belgelerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri, sağlık raporunu ise faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 31.12.2020 tarihine kadar sunmaları zorunludur” hükmünün konulduğu hatırlatılmış olup, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte belirtilen tarihe kadar başvuru yapılmadığı takdirde bayi izin belgelerinin il müdürlüğünce iptal edileceği bildirilmiştir.

Sonuç olarak, tarımsal üretimde ciddi bir paya sahip olan bayilerin içinde bulunduğu mali sıkıntılara ek olarak son dönemde yaşanılan uygulama ve mevzuattan kaynaklanan sorunlardan dolayı işlerini yapamaz hale geldikleri bildirilmiş olup, bahse konu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden bayilerin, bu yönetmeliğin yukarıda belirtilen ilgili hükümlerinin dışında bırakılarak, yeni açılacak bayileri kapsayacak şekilde yasal düzenleme yapılması önerilmiştir.”

Komite, söz konusu önerinin TOBB aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin isteğini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.