Yeterlilik belgesi için girişimler başlatıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 41.Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesi, sektörleri için gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin odamız tarafından verilmesi için girişimlerin başlatılmasını önerdi.

5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”in tüm maddelerini detaylı bir şekilde değerlendirip maddeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan komite üyeleri, söz konusu yönetmeliğin, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar başlığı altındaki 6. maddesinin 1. Bendinin (İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için) d fıkrasında “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir“ ve mesleki yeterlilik belgesi başlığı altındaki 10. maddenin 1. bendinde ise “İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir” hükümlerinin olduğunu ifade ettiler.

Bu çerçevede, Odamıza yeni kayıt yaptıracak olan sektör mensubu üyeler ve mevcut üyelerin yanında çalışanlar için gerekli olan sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ve emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinin Odamız tarafından verilebilmesi maksadıyla Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetki alınabilmesi için Odamız Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (MESEM) Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların başlanılması istendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini olumlu buldu ve odamız MESEM Müdürlüğü gerekli çalışmalara başladı.