Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 33.Grup (Motorlu taşıtlar alım ve satımı) Meslek Komitesi Kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

1) Komite üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, 13.01.2022 tarih 31718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5096 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının günün şartlarında piyasa koşulları göz önüne alındığında bu bedellerin düşük kaldığı, reel piyasa şartlarında 2023 yılı için piyasayı rahatlatacak şekilde arttırılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, sıfır araç almayı düşünen ve ÖTV matrahlarının artırılması beklentisine giren alıcıların yeni araç alımını ÖTV matrahlarının açıklanması sonrasına bıraktığı, bu durumunda zaten durgun olan işleri durma noktasına getirdiği belirtildi. Bu çerçevede, söz konusu sektörel sorunla ilgili olarak Komitesi görüş ve önerisinin TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesi hususunun yönetim kuruluna sunulmasına karar verildi.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ

2) Komite üyeleri tarafından, özellikle son dönemde sıfır ve ikinci el araç satışlarında bir durgunluk yaşandığı, bu durgunluğa etki yapan sebeplerden birisinin de sıfır ve ikinci el taşıt alımında kullanılan kredi miktarı ve oranları ile taksitlendirme sevilerinin düşük kalmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Yeni sıfır km araçlarda yukarıdaki tabloda belirtilen miktar, ay ve kredilendirme oranları kullanıldığı, ancak bu rakamların yetersiz olduğu ve 2. el araç alımlarında da araç bedelinin en fazla %30’u kadar bir kredilendirme yapılabildiği ve vadenin de 24 ayı geçmediği belirtildi.

Bilindiği üzere günümüz şartlarında otomobil kredisi kullanarak alınabilecek yeni ve 2. el otomobil fiyatlarının çoğunluğunun 400.000 TL’nin üzerinde olduğu belirtilerek, söz konusu tablodaki taşıt alımında kullanılan kredi araç kasko değerlerinin günümüz şartlarına göre revize edilerek artırılması gerektiği dile getirildi.

Ayrıca otomotiv sektörünün ülkemizin lokomotif sektörlerinden birisi olduğu ve ülke ekonomisine hareket sağladığı, ivme kazandırdığı ve iç piyasayı canlandırdığı ifade edilerek, taşıt kredisi faiz oranlarının da düşürülmesi önerildi.

Söz konusu görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

3) Komite üyeleri tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Ağustos 2022 tarih 31925 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici maddesi ile “İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.” hükmünün getirildiği ifade edildi.

Söz konusu yönetmeliğin geçen süreçte hem sıfır araç satan yetkili bayileri hem de ikinci el otomobil satıcılarının işlerini olumsuz etkilediği, sektörde faaliyet gösteren on binlerce işletmeyi ve yine on binlerce çalışanı mağdur ettiği, hatta işlerin tamamen durma noktasına geldiği belirtildi.

Bu çerçevede, söz konusu sektörel sorununun çözüme kavuşturulması ile ilgili olarak yukarıda belirtilen geçici yönetmelik maddesinin kaldırılması için konu hakkında bir yasal düzenleme yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.