Odamız 3.Grup (Madencilik) Meslek Komitesi üyeleri 4 Aralık Dünya Madenciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemini dile getiren komite üyeleri, yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin yüzde 90’ı doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden sağlandığını toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu hatırlattılar.

4 Aralık gününün oldukça zor şartlarda görev yapan ve ekmeklerini taştan çıkaran madencileri unutmama günü olduğunu bildiren komite üyelerinin mesajı şöyle:

“Günümüz koşullarında madensiz bir yaşam düşünülemez. Yerin derinliklerinden bin bir meşakkatle çıkarılan madenler sayesinde insanlığın yaşamı modernleşti ve kolaylaştı. Bu yüzden madenciliğin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve desteklenmesi gerekmektedir. Keşfedilen her kaynak ve üretime geçirilen her madenin ülkemizin kalkınmasına hizmet ettiği, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir üretim anlayışı ile madeni zenginliklerimizin ekonomiye kazandırılması gerekmektedir.

Maden ürünleri, katma değeri en yüksek olan ürünlerdir. Bu nedenle madencilik, kaynak yaratmada birinci sırada gelen bir sektördür. Uç ürünlere gidildikçe, katma değeri büyük oranlarda artma gösterir.

İhtiyacımızı tümüyle yurt içi kaynaklardan temin edebildiğimiz ve hatta bir kısmını ihraç ettiğimiz bu madenler, Mermer, bor, krom, linyit, feldspat, perlit, pomza, sodyum sülfat, stronsiyum, kaya tuzu, barit, manyezit, lületaşı, dolomit, alçıtaşı, kuvarsit, silis kumları, pirofillit şeklinde sıralanmaktadır. Petrol, doğal gaz, taş kömürü, altın, demir, manganez, bakır, molibden, fosfat, kükürt, refrakter boksit, grafit, talk gibi madenlerin ise, ülkemizde kaynakları yetersizdir.

Bu vesile ile Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren işçileri de saygı ve rahmetle anıyoruz.”