Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi Şubat ayı toplantısında, Sigorta Acenteliklerini düzenleyen 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ele alındı.

Üyeler toplantıda şu görüşleri dile getirdi: ”Komite üyeleri tarafından, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun Sigorta Acenteleri bölümü 23. maddesinin 16. fıkrasında “Acente ile sigorta şirketi arasında acente ilişkisinin sona ermesinden sonra sigorta şirketi sigorta acentesinin portföyü sayesinde önemli menfaatler elde ediyor ve hakkaniyet gerektiriyorsa, sigorta acentesi, sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Ancak, sigorta acentesinin haklı bir nedene dayanmaksızın sözleşmeyi feshetmesi ya da kendi kusuruyla sözleşmenin feshine neden olması halinde tazminat hakkı düşer.” ibaresinin yer aldığı belirtilmiş olup; söz konusu fıkraya, sözleşme ilişkisinin sona ermesi durumunda acentenin zarar göreceği ve sigorta şirketinin acentenin portföyünden fayda sağlayacağı düşünülürse belli bir süre (5 yıl, 10, yıl, 15 yıl vb.) sigorta şirketinin kesintisiz acenteliğini yürüten acentelere bu süreler baz alınarak yıllara göre üretimlerinin ortalaması alınmak suretiyle kademeli oranlarda acenteye portföy tazminatı ödenmesi hususunun eklenmesi için düzenleme yapılması önerilmiştir.

Ayrıca, yine aynı maddenin 17. fıkrasında “Sigorta acenteleri ile bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması zorunludur.” ibaresinin yer aldığı belirtilmiş olup; söz konusu fıkraya da, acentenin tüm mesleki bilgi ve sırlarına sahip çalışanları eğer acente tarafından haklı bir sebeple işten çıkarılıyor ise, bu çalışanların başka bir sigorta acentesinde en az bir yıldan az olmamak üzere çalışmalarının engellenmesi yönünde düzenleme yapılması önerilmiştir.”

40. Grup üyeleri, bahsedilen önerilerin değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması amacıyla, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilmesinin Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.