Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 10.Grup (Deri kürk ve ayakkabı) Meslek Komitesinin Şubat ayı toplantısında, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma (FYY) uygulamasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandığını ardından borcu 25 milyon TL altında olan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın da BDDK tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Komite üyeleri Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’yle ilgili şu görüşleri dile getirdi: “Türkiye Bankalar Birliği’nin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Aylık Raporu’na (Ocak 2020) göre Ekim 2019-Ocak 2020 dönemi içinde büyük ölçekli uygulama kapsamına farklı sektörlerde hizmet veren 114 adet firma alındığı, imalat sanayi, enerji, inşaat, toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri, turizm, taşımacılık, depolama ve haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 12 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapıldığı bildirilmiş olup, yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 7.570 milyon olduğu belirtirmiştir.

Aynı rapora, Kasım 2019-Ocak 2020 dönemi içinde Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına farklı sektörlerde hizmet veren 35 adet firma daha alındığı, inşaat ve toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 2 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapıldığı bildirilmiş olup, Kasım 2019-Ocak 2020 dönemi içinde yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 19,3 milyon TL olduğu belirtilmiştir.
Uygulamayla, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli ve küçük ölçekli şirketlerden borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen şirketlerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin yerinde bir uygulama olduğunun altı çizilmiştir.

Ancak, bahse konu uygulamadan faydalanan ve yapılandırma sonrası ödemelerini düzenli ödeyen firmaların yeni bir kredi başvurusunda, kredi notu düştüğü için yeni bir kredi verilemediği, yapılandırma projelerinin hedefinin yapılacak doğru iyileştirmelerle şirketi tekrar faal ve karlı hale getirmek olduğu, dolayısıyla bu amacına ters düştüğü belirtilmiştir. Bu doğrultuda, yapılandırma sonrası yeni bir kredi başvurusunda bulunan şirketlerin kredi notunun değerlendirilirken, yapılandırma sonrası ödemelerin düzenli yapılması halinde kredi verilmesi yönünde öneride bulunulmuştur.”
Üyeler, bahsi geçen sorunlar ve çözüm önerilerinin, yapılacak olan muhtemel yapılandırma projeleri kapsamında değerlendirilmesi amacıyla TOBB aracılığıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yazılı olarak iletilmesinin Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.