Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 18 milyar 697 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya ilinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %16 oranındaki artışla 158 milyon 424 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya Ağustos ayı ihracatı %8,5 oranında artan Türkiye ihracatının yaklaşık 7,5 puan üzerinde bir seyir izlemiştir.

Yılın ilk 8 aylık dönemine bakıldığı zaman Ağustos ayının aksine şekilde Türkiye’nin gerisinde bir seyir izleyen Antalya ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %12,2’lik bir artışla 1 milyar 349 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

Madencilik Ürünleri İhracatta Atağa Geçti

Ağustos ayı itibariyle Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip sektörler incelendiğinde, “madencilik ürünleri” ihracatının bir önceki yıla göre %49’luk bir artışla, yıllardır ilk sırada yer alan yaş meyve sebze ihracatını geride bıraktığı görülmektedir.

2022 yılının Ağustos ayında “Madencilik Ürünleri”  ihracatı 36 milyon 889 bin $  ile ilk sırada yer alırken, 32 milyon 693 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” ikinci sırada ve 23 milyon 131 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” üçüncü sırada yer almaktadır.

Ağustos ayında sektörlerin Antalya’nın toplam ihracatındaki paylarına bakıldığında ilk 3 sektörün toplam içindeki payı %58,5 olurken, “Madencilik Ürünleri” ihracatının toplam ihracat içindeki payı %23,3, “Yaş Meyve ve Sebze”  ihracatının toplam içindeki payı ise %20,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ancak önceki aylarda %40 düzeyinde olan “Yaş Meyve ve Sebze” ihracat payı, son aylarda ciddi bir gerileme kaydederek neredeyse toplam ihracat içindeki payı yarı yarıya azalmıştır. Bu azalışın ise tümüyle sektördeki gerilemeden kaynaklamadığı, aksine madencilik ürünleri ihracatındaki ciddi artışın bu pay değişiminde önemli bir etkisi olduğunu gözler önüne sermektedir.

İhracat Destinasyonlarında Farklı Ülkeler

Ağustos ayında Antalya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 13 milyon 610 bin $ ile Almanya yer alırken, Almanya’yı 13 milyon 249 bin $ ile Rusya ve 10 milyon 335 bin $ ile Hollanda takip etmektedir.

Ocak – Ağustos dönemine bakıldığında ise yılın ilk 5 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 113 milyon 296 bin $ ile yine Almanya olurken, 92 milyon 023 bin $ ile Rusya ikinci ve 85 milyon 617 bin $ ile Hollanda üçüncü sırada yer almaktadır.

Şubat ayının son haftasında başlayan Ukrayna – Rusya krizinden sonra bu ülkelere yapılan ihracat ciddi bir kayıp göstermişti ancak son iki aydır artış gösteren ihracat, Ağustos ayında da devam etmiştir.

Bu dönemde özellikle Çin’e yönelik ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre gerileme kaydetmiş olması önemli bir sorun olarak çarpmaktadır. 2022 yılı başından itibaren Çin’e yapılan ihracatta hemen her ay gerileme yaşanırken, yılın ilk sekiz aylık döneminde bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat %36,8 düzeyinde gerileme kaydetmiştir.

Öyle ki 2021 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Çin üçüncü sırada yer almasına rağmen, bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen 57 milyon 867 bin $’lık ihracat ile en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında dördüncü sıraya gerilemiştir.

Buna karşılık Ağustos ayında özellikle Japonya ve Suudi Arabistan’a ihracat gerçekleştirilmesi ve bu ülkere yapılan ihracatın ilk 10 ülke arasında yer alması dikkat çeken bir diğer noktadır. Daha önceki yıllarda neredeyse hiç ihracatın yapılmadığı Japonya’ya Ağustos ayında 7 milyon 813 bin $’lık, Suudi Arabistan’a ise 4 milyon 44 bin $’lık ihracat gerçekleştirilirken, ihracat destinasyonlarının farklılaşması adına önemli bir gelişme olarak kayda geçmiştir.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü