Türkiye’de 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı %94,9 iken,  internet erişim imkanı olan hanelerin oranı %90,7’dir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızda gelişimi dijital değişimi beraberinde getirmiştir. Günümüzde teknolojik yeniliklerin her alanda yaygınlaşması, akıllı telefon kullanımının artması ve yenilikçi yaklaşımlara yönelim işletmelerin/kurumların iş yapma ve hizmet sunma biçimlerine yansımaktadır.

Pandemiyle birlikte birçok işyerinin ve kurumun çalışmalarına ara vermesi veya uzaktan çalışmaya geçmesi,  okulların kapanması ve evde geçirilen vaktin artması gibi nedenler internet hizmetlerine olan talebi artırmıştır. Bu dönemde birçok işletme gibi kurumlar da hizmetlerinin bir kısmını, toplantılarını, eğitimlerini vb. online olarak gerçekleştirmektedir.

We Are Social 2020 Dünya İnternet Kullanım İstatistikleri ’ne göre dünyada genel internet kullanıcı sayısı toplamda 4.54 milyar kişidir,  bu oran dünya nüfusunun %59’u anlamına gelmektedir.

Kaynak: TÜİK

Hanehalkı internet kullanım verilerine göre, Türkiye’de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde %79,0’dur. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde bu oran erkeklerde %84,7, kadınlarda %73,3’tür. İnternete erişim imkânına sahip hanelerin oranı %90,7’dir.

Kişisel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı %51,5’tir. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %48,7 ile ilk sırayı almaktadır.

Aynı dönemde, internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı  %36,5 ‘tir.

Türkiye’de girişimlerin internete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, 10-49 çalışanı olan girişimlerde internete erişim oranı %94,2, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %97,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,4’tür. Bu veriler şirket büyüklüğü artıkça internete erişim oranının arttığını göstermektedir.

Türkiye’de girişimlerin internete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, 10-49 çalışanı olan girişimlerde internete erişim oranı %94,2, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %97,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,4’tür. Bu veriler şirket büyüklüğü artıkça internete erişim oranının arttığını göstermektedir.

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 2020 Yılı İl Bazında Yıllık İstatistik Bülteni”ne göre, Antalya’da toplam 2.393.310 genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Bu da Antalya nüfusunun %95,3’ünün internet erişimimin olduğunu göstermektedir. Bu genişbant abonelerinin ise 532.824’ünü (%22’sini) sabit genişbant internet aboneleri, 1.860.486’ünü (%78’ini) ise mobil genişbant internet aboneleri oluşturmaktadır.

ATSO Araştırma ve Ticareti Geliştirme Müdürlüğü

Kaynak:

TÜİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Dijilopedi