Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 17 milyar 305 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya düzeyinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %32,8’lik artışla 136 milyon 364 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya ağustos ihracatı %52 oranında artan Türkiye ihracatının altında bir artış göstermiştir.

Yılın ilk sekiz aylık dönemine bakıldığında ise hemen hemen Türkiye ortalamasında seyreden Antalya iline ait ihracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %33’lük bir artışla 1 milyar 197 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

İhracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi dikkate alındığında, ihracat hacminde yılın ilk sekiz aylık döneminde yaşanan %36’lük artışın, dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarına katkı sağlayıcı yönde bir etki yaptığı açıktır.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamullerde İhracat Artışı Devam Ediyor

Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 sektör incelendiğinde, yılın ilk sekiz aylık döneminde en fazla ihracatı yapılan ürün gurubu, 368 milyon 526 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” olurken, bu ürün grubunu 201 milyon 992 bin $ ile “Madencilik Ürünleri” ve 181 milyon 285 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” izlemektedir.

Geçen yılın ilk sekiz aylık döneminde 6,7milyon $ ihracat hacmine sahip olan “Su ürünleri ve hayvansal mamuller” sektörü, 2021 yılının ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği 36,7 milyon $’lık ihracat ile geçen yılın aynı dönemine göre %448 oranında bir artış gerçekleştirmiştir. Böylece sektörde önceki aylarda pozitif bir ivme kazanmaya başlayan ihracat, süreklilik göstermeye ve her geçen ay artmaya devam etmektedir.

Antalya ihracatında en yüksek paya sahip olan “Yaş meyve ve sebze” sektöründe Ocak-Ağustos dönemi ihracatında %13,2’lik bir artış yaşanmıştır. Bu artış oranı diğer sektörlere göre nispeten düşük kalmış ve toplam ihracat içerisindeki yaş meyve sebzenin payı %37’den %30’a düşmüştür.

İhracat Destinasyonları Farklılaşıyor

Ocak – Ağustos döneminde Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 ülke incelendiğinde, önceki yıllarda olduğu gibi Almanya ve Rusya Federasyonu ilk sırada yer almaktadır. Bu iki ülkenin Antalya toplam ihracatındaki payı geçen yıllarda %20’nin üzerinde iken 2021 yılının ilk sekiz ayında %19 düzeyine gerilemiştir. Çin, Kanada, Özbekistan gibi destinasyonlara yapılan ihracattaki artış, işletmelerimizin ihracat menzillerini artırma kapasiteleri hakkında önemli sinyaller vermektedir.

Geçen yılın ilk 8 ayında Antalya’dan Çin’e yapılan ihracat 58 milyon 991 bin $ düzeyinde iken, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde yaşanan %55,5’lik artışla 91 milyon 718 bin $ düzeyine yükselmiştir.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü