Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 21.Grup (Metal, Makine Ve Teknik İmalatı) Meslek Komitesi Ağustos ayı olağan toplantısını yaptı.

Toplantıda;

1) 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun,  9’uncu maddesi 10-b bendinde;

“(10) Bu Kanun hükümleri;

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz.”

hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu kanunun ilgili hükmü gereğince, yeni borç ve yapılandırma kanunu olarak 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanunu”na göre, 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunda matrah ve vergi artırımı yapıp da tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemeyerek matrah ve vergi artırımı geçersiz kılınanlar bu kanundan faydalanırken, 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı kanunda matrah ve vergi artırımı yapıp süresinde ödemeyenlerin ise faydalanamadığı belirtildi.

Komite, içinde bulunduğumuz ve halen devam eden korona salgının ekonomide yaratığı olumsuzlukları telafi ederek ekonomimizi canlandırmak adına, vergi ve prim borçlarının yapılandırılarak, matrah ve stok affı getirilmesi için çıkartılan 7326 sayılı Kanun kapsamına, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre tahakkuk eden alacakların da dahil edilmesi önerisinde bulundu.

Söz konusu önerinin hayata geçirilmesi maksadıyla, TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.