Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)Başkanı Davut Çetin akaryakıt ve gaz ürünleri sektör temsilcileri bilgilendirme toplantısında konuştu. Başkan Çetin: “ATSO yönetim kurulu olarak, tüm sektörlerin Batı Akdeniz’deki tüm sektör mensupları ile biraya gelmelerini ve sorunlarına ortak akılla çözüm aramalarını istiyoruz. Bugün burada ortaya konan birlikte hareket etme arzusunu bölgesel projelerle, stratejik adımlarla zenginleştirmemiz gerekiyor.” dedi.

ATSO 14. Grup (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Meslek Komitesi’nin öncülüğünde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın sektörü yakından ilgilendiren, yeni mevzuat düzenlemelerinin ele alındığı bilgilendirme toplantısı, ATSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

EPDK’nın kar payı bölüşümü, finansal promosyonlar ve ihtar mekanizmasına ilişkin kurul kararları, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, e-irsaliye, e-fatura, taşıt uygunluk belgesi ve tehlikeli madde faaliyet belgesi gibi konuların ele alındığı toplantıda ayrıca sektörü yakından ilgilendiren yeni mevzuat düzenlemeleri de ele alındı.

Sektör mensupları yoğun ilgi gösterdi
Toplantıya ATSO Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz, Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Genel Başkan Yardımcısı M.Erol Sözen, TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sektör Meclisi Üyesi Ali Yılmaz, PUİS Antalya Şube Başkanı Mücahit Turgut, ATSO üyesi akaryakıt ve gaz ürünleri sektör temsilcileri ile Burdur, Bucak, Isparta, Alanya, Manavgat, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odalarından ilgili meslek grubu üyeleri katıldı.


Sektörler sorunlarına ortak akılla çözüm aramalı
ATSO Başkanı Davut Çetin toplantının açılışında yaptığı konuşmaya bölgedeki sektör mensuplarını bir araya getiren 14. Grup Meslek Komitesi üyelerine teşekkür ederek başladı. Başkan Çetin ATSO yönetim kurulu olarak, tüm sektörlerin Batı Akdeniz’deki tüm sektör mensupları ile biraya gelmelerini ve sorunlarına ortak akılla çözüm aramalarını istediklerini kaydetti. Davut Çetin sözlerine şöyle devam etti: “Komitelerimiz, bölgesel olarak hayata geçirebilecekleri projeleri masaya yatırsınlar istiyoruz. Çünkü başta ulaşım ve lojistik olmak üzere sorunlarımızı geleceği de planlayarak daha üst ölçekli ele almak zorundayız. Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantıları, Bölge Oda ve Borsa Başkanlarını bir araya getirerek, ortak projelerimizi doğrudan kamu yöneticileri ile paylaşmak için bizlere uygun bir zemin sunuyor. Bu zemini bu tür toplantılarda ortaya çıkacak ortak proje fikirleri ve işbirlikleri ile daha ileri taşıma imkânımız var.”
Tüm sektörler gibi akaryakıt ve enerji sektörünün de bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, alternatif enerji kaynaklarının hayatımızda daha yoğun şekilde yer aldığını, tüm sektörlerde teknoloji kullanımının ve yoğunluğunun arttığını kaydetti.

Bütün sektörler dijitalleşiyor
Başkan Davut Çetin, sektörlerin sundukları hizmet yapısının ve çalışandan beklentilerinin değiştiğini belirterek “Müşteriler artık kişiye özel hizmet beklentisindeler. Bugün her bir perakendeci müşteriyi cep telefonundan yakalamak zorunda. Artık insanların alım tercihlerini internetteki işletme puanı belirliyor. Tüm sektörler dijitalleşiyor ve geride kalana hayatta kalma şansı tanımıyor. İşletmelerimizin devamlılığı için bu başlıkları da biran önce sektör özelinde ele almamız gerekiyor.” dedi.

Antalya 4.0 projesi
Katılımcılara ATSO’nun Antalya 4.0 projesini de anlatan Davut Çetin şu bilgileri verdi:”Bu proje kapsamında Turizm, Tarım, Sanayi, Ticaret ve Kent ana başlıklarında dünyadaki gelecek trendlerini ve Antalya’nın bu süreçte neler yapması gerektiğini geniş katılımlı toplantılarla ele aldık. Ortaya özel sektörün, kamunun, akademinin katkısı ve ortak akılla ile bir rapor çıktı. Odamızın internet sayfasından da ulaşabileceğiniz bu rapor, tüm sektörler ve kent için bir ana çerçeve ve vizyon ortaya koyuyor. Bu raporda bölgesel işbirliğine de atıf yapılan çok sayıda konu var. Özellikle veri yönetiminin ve dijitalleşmenin stratejik önemine vurgu yapılıyor. Akaryakıt ve gaz sektörünün de bu ana çerçeve içinde gelecek trendlerini ele alması ve gelecekte de hayatta kalabilmek için yapması gerekenleri masaya yatırması gerekiyor.”

Daha sonra TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Üyesi ve PÜİS Yüksek Konsey Üyesi Ali Yılmaz konuştu. 10 yıl önce Antalya Petrolcüleri olarak bir meşale yaktıklarını ancak ilerleyen dönemlerde kar paylaşımı konusunda dağıtıcıların bayilere haksızlık yaptığını söyleyen Yılmaz, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş sayesinde bu haksızlığın giderildiğini ve EPDK tarafından alınan bir kararla kar payının en az yüzde 55’inin bayilere verilmesinin kural haline getirildiğini belirtti. Ayrıca yine aynı EPDK kararıyla otomasyon gibi bazı giderlerin dağıtıcılar tarafından artık bayilere yansıtılamayacağını sözlerine ekledi.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş yaptığı konuşmada akaryakıt ürünleri üzerinden yapılan vergi kaçakçılığına dikkat çekerek Türkiye’de akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığının akaryakıt kaçakçılığının önüne geçtiğini belirterek vergi kaçakçılığının önlenmesi için uçtan uça takip sisteminin bir an önce hayata geçirilmesini talep ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Akaryakıttaki vergi kaçakçılığının önlenmesi için çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı ve EPDK ile sürekli görüşüyoruz. EPDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kaçakçılığının önlenmesi için çok önemli mevzuat düzenlemeleri yaptılar. Önümüzdeki süreçte yapmaya devam edecekler. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı ve EPDK’ya şükranlarımızı sunuyorum.”