Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 26.Grup (Kuyumculuk, mücevher ve saat) Meslek Komitesinin Haziran ayı online olağan toplantısında sektörel konularda değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, kambiyo muamelelerinde (döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde) satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV-kambiyo gider vergisi) oranının 24.05.2020 tarihinden itibaren %1’e çıkarıldığı, bankaların fiziki olmayan altın satış işlemlerinin de kambiyo vergisi kapsamına alındığı hatırlatılarak, aynı mevzuat kapsamında bankalardan geçmişte altın

kredisi alan ve alacak olan kuyumcuların kredi geri ödemelerinde %1 oranında vergi alındığı, bahse konu vergiden muaf olabilmeleri için döviz bürolarında olduğu gibi yetkili müessese olduklarına dair Hazine Bakanlığı’ndan belge talep edildiği bildirildi.

Diğer taraftan bahse konu mevzuat kapsamında “Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında” 24.05.2020 tarih ve 2568 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi) BSMV oranının yüzde 0 (sıfır) olarak uygulandığı, altın satışlarının kambiyo işlemleri kapsamına alınırken, altın kredisi geri ödemelerinde bu madde kapsamı dışında tutulmasının yerinde bir uygulama olmadığı vurgulandı.

Komite Üyeleri, bu kapsamda altın kredisi geri ödemelerinde %1 oranında alınan kambiyo vergisinin döviz kredisi geri ödemelerinde olduğu gibi % 0 (sıfır) olarak uygulanması yönünde gerekli yasal düzenleme yapılması için TOBB aracılığıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde girişimlerde bulunulmasını önerdiler. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.