ATSO 3. Grup (Madencilik) Meslek Komitesi’nin Haziran ayında elektronik ortamda gerçekleştirdiği olağan toplantısında, sektöre yönelik sorun ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda; Covid-19 salgını nedeniyle mermer (kesilmiş ve blok) ihracatının ciddi anlamda azaldığı, dolayısıyla firmaların elindeki stokların da biriktiği ifade edilirken, sorunun çözümüne yönelik olarak pandeminin başlangıcından bu yana dile getirilen stok ve finansman desteğinin Türk Eximbank tarafından henüz verilmeye başlandığı, ancak prosedür kaynaklı bu desteğe erişebilmenin de zor olduğu dile getirildi.

Komite üyeleri, bahse konu desteğin gerçek ihtiyacı olan firmalara ivedilikle ulaştırılması için bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Pandemi kaynaklı dış piyasada yaşanan olumsuzluklara ek olarak, iç piyasadaki daralma ve güvensizlik nedeni ile üretim yapan (kesilmiş malzeme satan) firmaların büyük bir bölümünün çalışmadığı belirtildi. Bu firmalarda çok sayıda çalışanın istihdam edildiği ifade edilirken, istihdamı korumaya yönelik sektörel önlemlerin bir an evvel alınması gerektiği dile getirildi. Her ne kadar kısa çalışma ödeneği hayata geçirildiyse de, bunun üç ay gibi kısa bir süre ile sınırlı tutulduğu, normalleşme sürecine geçilmesine karşın firmaların iş yokluğunun devam ettiği belirtilerek; özellikle, işçilik, akaryakıt, elektrik gibi girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu, maliyetlerin devlet tarafından mümkün olduğu kadar düşürülerek firmaların rekabet edebilir ve ayakta kalabilme gücünün arttırılması, maden ocağı izinlerinin (orman izni, ÇED izni, elektrik izni vb.) alınması konusunda hem süre hem de maliyet açısından ciddi sorunların yaşandığı, salgın kaynaklı neredeyse durma noktasına gelen bu süreçlerin hızlandırılması gerektiği kaydedildi.

Komite üyeleri, Covid-19’un etkilerinin sektörel bazda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, turizmden beklenen döviz girdisinin bu yıl için mümkün olamayacağını, bu yüzden desteklerin madencilik gibi ihracat yapan firmalara yönelik verilmesinin fayda sağlayacağına vurgu yaptı.

Komite ayrıca, ATSO Araştırma ve Ticareti Geliştirme Müdürlüğü tarafından 3. Grup üyelerine yönelik bir anket uygulaması yapılarak, sektörün sorun ve çözüm önerilerinin yer alacağı raporun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve tüm İhracatçı Birliklerine iletilmesi konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.