46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, oto kiralama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesi için kamu idarelerini bağlayan aylık kira bedelinin araç kasko değerinin yüzde 2’sini aşamaz kuralının esnetilerek yüzde 3 veya 4’e çekilmesini önerdi.

Komite üyeleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinin ilgili şu maddesini hatırlattılar:

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmayacaktır.”

Bahse konu kasko sigortası değerinin çok düşük olması nedeniyle, ülkemizdeki ekonomik durum ve piyasa şartları bağlamında karlılık oranları azalan taşıt kiralama işletmelerinin kamu idarelerinin hizmet alımı ihalelerine de girmediklerini ifade eden komite üyeleri, siftah yapmadan kepenk indiren oto kiralama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesi gerektiğine işaret ettiler.

Bu maksatla belirtilen kasko sigortası değerinin %4 ya da %3 ‘e çıkarılması konusunda çalışma yapılmasını öneren komite üyeleri,  TOBB aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na yazı yazılmasını istediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurul, komitenin isteğini yerinde bularak gerekli çalışmayı başlattı.