Antalya Müzesi Daha Fazla Ziyaretçi Bekliyor

Kültürel turizm içerisinde önemi gittikçe artan müzelerin misyonu, türleri ve fonksiyonları da son yıllarda değişmiştir. Bu değişime ayak uyduran, teknolojik altyapısını geliştiren, etkili tanıtım ve pazarlama teknikleri kullanan müzelerin hem ziyaretçi sayıları hem de gelirleri artmaktadır. Bunun farkına varan birçok ülkede, modern müzecilik anlayışına uygun düzenlemeler yapılmakta ve müze turizmine olan yatırımlar artmaktadır.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan Kültürel Miras İstatistiklerine göre, Türkiye genelinde 2018 yılında 451 olan müze sayısı 2019 yılında 467’ye ulaşmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze sayısı 199 iken, özel müze kategorisinde 268 müze bulunmaktadır.

2010-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı müze sayısındaki artış %7,6 ile sınırlı kalırken, aynı dönemde özel müze sayılarındaki artış oranı %79,9 olarak gerçekleşmiştir. Toplamdaki artış oranı ise %39,8 olmuştur.

Ziyaretçi sayılarına bakıldığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %24,4 artarken, Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı %18,2 artmıştır.

Kaynak: TUİK, Kültürel Miras İstatistikleri, 2019

İlimizde Bakanlığa bağlı müze sayısı 10, ören yeri sayısı 16 ve özel müze sayısı 3’tür. 2019 yılında bir önceki yıla göre Bakanlığa bağlı müze ve örenyerinde ziyaretçi sayısı  %12,5 artarak 3.087.871 olurken,  özel müzelerdeki ziyaretçi sayısı %68,5 oranında artarak 141.232 olmuştur.

Bakanlığa bağlı müze istatistiklerinde İstanbul 13 müze, 7,798283 ziyaretçi saysı ile ilk sırada yer almaktadır. Antalya ile aynı müze sayısına sahip Konya ve yarısı kadar müze sayısına sahip Nevşehir’in müze ve örenyeri ziyaretçi sayıları ise dikkat çekmektedir. Her ne kadar profilleri farklı olsa da Antalya ile kıyaslanamayacak kadar düşük turist sayısına sahip bu iki ilde ziyaretçi sayıları sırasıyla 3.666.108 ve 3.805.388 olarak gerçekleşmiştir.

11. Kalkınma Planı’nda turizm ve müzecilikle ilgili olarak, değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkemize çekilmesi ile konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış çerçevesinde sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanmasının temel amaç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcamanın artırılacağına ve özel müzelerin kurulmasının teşvik edilerek, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde müzelerin nitelik ve niceliğinin artırılacağı ifade edilmektedir.

Antalya Müzesi’nin de içinde yer aldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 17 adet müze sanal ortamda gezilebilmekte, ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunmaktadır.

ATSO Araştırma ve Ticareti Geliştirme Müdürlüğü

Kaynak:

TUİK

11. Kalkınma Planı

Kültür ve Turizm Bakanlığı