40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Kasko Sigortası Değeri uygulamasına esas olan, her yıl Ocak ayında belirlenen araç bedeli belgesinin sigorta acentelerince değil noterler tarafından verilmesini önerdi. Komite, Kasko Sigortası Değeri Uygulamasında, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak vergi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulandığını hatırlattı.

Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunluluğunun olmadığını vurgulayan komite, kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu”nu
yetkili sigorta acentesine düzenlettirmek zorunda oldukları ve ardından, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, söz konusu formu, dilekçeye eklemek suretiyle verdiklerini bildirdi. Mükelleflerin müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen ilgili yılın “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim
Formu”nun doğruluğundan mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acentelerinin de sorumlu tutulduğu dile getiren komite üyeleri, bu durumda söz konusu formun sehven ya da bilerek yanlış doldurulması sonucunda hem vergi kaybının ortaya çıktığı, hem de acenteler acısından üzerinden kalkılamayacak bir sorumluluk doğduğuna işaret ettiler. Hem vergi kaybının önüne geçmek,
hem de acenteyi sorumluluk altına alan ve ayrıca zaman kaybına neden olan bu belge verme uygulamasının başka bir kurum, örneğin noterler tarafından yapılabileceğini öneren komite, T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın her yıl Ocak ayında ilgili listeleri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin sitesi üzerinden araç marka koduyla otomatik olarak alabileceğini de hatırlattı. Komite, önerileri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması maksadıyla TOBB Sigortacılık Müdürlüğü aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini olumlu buldu ve gerekli girişimlere başladı.