Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi Haziran ayı online olağan toplantısında; sektör mensuplarından gelen şikayet ve önerileri değerlendirdi.

Toplantıda; taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmelerde araç kiralama hizmeti de verildiği vurgulanırken; “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”in Taşınmaz Ticaretin Uyulacak Kurallar başlıklı 14. Maddesinin (a) bendinde “Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamaz.”, (b) bendinde de “İşletme tabelası ve basılı evrakı dâhil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamaz.” denildiği ifade edildi.

Komite üyeleri, oto kiralama mesleğini tüm yasal gerekliliklerini yerine getirerek yapan, resmi olarak sözleşmeleri ve faturalarını tanzim eden, iş etiği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve yalnızca araç kiralama hizmeti veren işletmelerin, bahsi geçen işletmeler nedeniyle zarara uğradığı belirtilerek, “Yaşanan haksız rekabetin önlenmesi için denetimlerin arttırılması” maksadıyla Antalya Ticaret İl Müdürlüğü’ne yazı yazılmasını önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin isteğini olumlu bularak gerekli yazışmaları başlattı.