Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 30.Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi’nin elektronik ortamdagerçekleşen Haziran ayı olağan toplantısında sektörel konular değerlendirildi.Komite üyeleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemelersonucunda ilimizdeki belediyelerce serbest kat uygulamasına son verildiği belirtilerek, sektör mensuplarınınbelediyelerden inşaat ruhsatı alabilmeleri için; ilgili belediyeler tarafından düzenlemeler (yatay mimari ile ilgiliserbest kat vb. konularda) yapılması gerektiği, kendi meclislerinde yükseklik (h) maksimum 30,50 m. vb.konularda karar almaları ve bunların ilçe belediyelerinin plan notlarına biran önce işlenmesi ve kendimeclislerinde onaylandıktan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilip Büyükşehir Belediyesitarafından da onayının gerektiği ifade edildi.

Komite üyeleri, sektör mensuplarının ve üyelerin önümüzdeki süreçte inşaat faaliyetleri ile ilgili işlerinde

sorun yaşamamaları için bahsedilen plan notları ile ilgili düzenlemeler konusunda gerekli çalışmaların biran önce yapılması maksadıyla merkez ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazılması konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.