ATSO 40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi’nin elektronik ortamda gerçekleşen Haziran ayı olağan toplantısında, sektörel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.  Toplantıda Komite üyeleri tarafından; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’nci maddesiyle; vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkanı getirildiği ifade edildi. Belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükelleflerinin,
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve
  • reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç),
  • Basit usule tabi mükelleflerin, yararlanabildikleri belirtildi.

Bu durumda, Vergi Dairelerinin yukarıda belirtilen (b) maddesine göre sigorta acentelerini ve eksperlerini “sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri” grubu dışında tutması gerektiği ve söz konusu vergi indiriminden sigorta acenteleri ile eksperlerinin de yararlanmaları gerektiği dile getirilirken, bu çerçevede, vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan sigorta acenteleri ve eksperlerinin de söz konusu %5’lik vergi indiriminden yararlanıp yararlanmamaları konusundaki görüşlerinin sorulması için Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

“Sigortacılık Fuarı” Önerisi

Toplantıda ayrıca Komite üyeleri tarafından, ülkemiz sigorta sektörünün sorunlarının istişare edebileceği, acente satış kanalları ile sigorta şirketlerinin tamamının bir arada olabileceği ve sektördeki gelişmelerin aktarılabileceği, uluslararası sigorta sektörü oyuncularının da davet edilip ülkemiz sigorta sektörünün gelişimi için etkileşim içinde bulunabilecekleri bir fuar veya festival bulunmadığı ifade edildi.

Bu tip fuarlarda gerçekleşecek panel ve sempozyumlarda topyekûn bilgi paylaşımının da mümkün olduğu, ayrıca sigorta acenteleri, sigorta şirketleri ve reasürans brokerleri gibi sektörün diğer aktörlerinin de bu etkinliklerden elde edilen kazanımları ve sonuç raporlarını ilgili kurum ve kuruluşlara aktarabilecekleri dile getirildi. Bu tip organizasyonların dünya genelinde sigortacılık sektörünün gelişimine büyük katkılar sağladığı ifade edilerek, ülkemiz sigorta pazarının, sigorta ürünlerinin ve acente vizyonunun gelişimine de pozitif etki sağlayacağına vurgu yapıldı.

Komite üyeleri, ATSO ve Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) işbirliğinde TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) çatısı altında, COVID-19 pandeminin sona ermesinden sonraki süreçte (2021 yılı içinde) Antalya ilinde bir “Sigortacılık Fuarı” düzenlemesi hususunun etüt edilmesi, uygun olması halinde gerekli girişimlere başlanılması için TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

İklim ve ısı değişikliklerinin yol açtığı zararlar

Komite üyeleri toplantıda; son zamanlarda yaşanan iklim ve ısı değişikliklerinin yol açtığı zararlara da dikkat çekti. Türkiye’de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla 5363 Sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu”nun çıkarıldığı ve burada kapsama alınacak teminatların açıkça belirtildiğini dile getiren sektör temsilcileri, mevcut riskler arasında son zamanlarda yaşanan iklim ve ısı değişikliklerinin yol açtığı zararların teminatlar arasında yer almadığını, bunun da tarımsal gelişmeyi ve tarımsal sigortaların gelişmesini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.

Bu tür mevsimsel ısı değişikliklerinden kaynaklı hasarların da teminat altına alınmasının tarım sigortalarının ve tarım sektörünün gelişmesine imkan sağlayacağı belirtilerek, bu çerçevede, ısı değişikliklerinin oluşturacağı zararların teminat kapsamına alınması için yasal düzenleme yapılması maksadıyla gerekli girişimlerde bulunmak üzere hem TARSİM, hem de TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne birer yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerileri üzerine gerekli girişimleri başlattı.