Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler Meslek Komitesi Nisan ayı olağan toplantısını online olarak yaptı.

Komite Üyeleri toplantıda Covid-19 küresel salgınının ekonomi açısından onarılması güç bir hasara neden olabileceğini belirterek, ekonomik faaliyetlerini sonlandırmak durumunda kalan her bir işletmenin kendisiyle birlikte etkileşim içinde olduğu birçok işletmeyi de zora düşüreceği, bu nedenle değer zinciri yaklaşımı içinde tüm işletmeleri işler halde tutacak bir çözüme odaklanmasının şart olduğunu ifade etti.

İkinci el araç satışlarındaki fiktif kârın KDV’ye tabi olması

Üyeler bu kapsamda özellikle 2018 yılı ve öncesinde yaşanan devalüasyon sonucu otomotivde belirgin bir enflasyonun ortaya çıktığını belirterek, Türk Lirası’nın değer kaybının, araçların kullanım değeri ile oluşan değer kaybının neredeyse ötesine geçtiği kaydetti. Bunun sonucu olarak ikinci el araç satışlarında TL bazında reel olmayan bir kâr oluştuğunu ifade eden Üyeler, reel olmayan bu kârın, kiralanan araçların finansmanı için kullanılan döviz kredilerinin kur farkları nedeniyle araç kiralama şirketlerinin uhdesinde kalmadığını, öte yandan ikinci el araç satışlarında oluşan fiktif kârın KDV’ye tabi olması nedeniyle araç kiralama şirketlerinin yüksek boyutta KDV ödediğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl ve bu dönemde araç alımının %70 oranında düşmesi nedeniyle araç kiralama şirketlerinin tahakkuk eden bu yüklü tutardaki KDV’yi ödediklerini hatırlatan Komite Üyeleri şunları ifade etti: ”İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle; hali hazırda aktifinde bulunan ve en az 24 ay aktifte tutulan araçların satışında/tesliminde KDV oranının %1 olarak belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Katma Değer Vergisi Kanunun 29. Maddesine ‘Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri tarih itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 24 ay geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde, %1 katma değer vergisi oranı uygulanır’ hükmünün eklenmesi amacıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verilmiştir.”

46. Grup Üyeleri, pandeminin yayılmasını engellemek adına havayolu, karayolu, hızlı tren vb. seyahatlerin kısıtlanması yönünde önlemler alınmış olması nedeniyle yolcu sayılarında çok ciddi azalmalar olduğunu bunun sonucu olarak araç kiralama sektörü iş hacminde %70-80’den fazla daralma olduğunu, salgının devam etmesi durumunda da daralmanın daha da artacağını dile getirdiler.

Havalimanlarındaki ofislerin kira bedelleri

Toplantıda Üyeler ayrıca, araç kiralama şirketlerinin havalimanlarındaki ofisleri için ödedikleri yüksek kira bedelleri ile işlerini sürdürmelerinin zora girdiğini de belirtti.

Üyeler konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: “Araç kiralama şirketlerinin havalimanlarındaki ofisleri için havalimanı işletmelerine (özel sektör ve DHMİ kamu) ödemekte oldukları kira bedelleri ve tahakkuk eden diğer ödemelerde, 2020/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 100, 2020/Temmuz–Aralık döneminde ise gelişmelere bağlı olmak kaydı ile yüzde 50 indirim yapılması için TOBB aracılığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yazı yazılması hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.”

Araç muayene ücretleri kredi kartı ile ödenebilmeli

Üyeler toplantıda Komite’nin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısında alınan kararını yeniden ele aldı. Anılan kararı hatırlatan üyeler şunları kaydetti: “Birçok araç sahibinin nakit sıkıntıları nedeniyle araçlarının muayenelerini geciktirmek zorunda kaldıkları, bu nedenle muayenesiz araçların riskli bir şekilde trafikte dolaştığı, trafik kontrollerinde idari para cezası ile sürücü belgesinden ceza puanı düşüldüğü, tanınan süre içerisinde araç muayenesinin hala yaptırılmaması halinde aracın trafikten men edildiği ve gecikilen her ay için %5 gecikme bedeli hesaplandığı, kısaca mağduriyetin katlanarak devam ettiği ifade edilmişti.

Kamu hizmetine ilişkin pek çok fatura, vergi ve harcın artık internet üzerinden ya da kredi kartı ile ödenebildiği hatırlatılmış, nakit kullanımının giderek azaldığı günümüzde araç muayene ücretlerinin de kredi kartı ile ödenebilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yazı yazılması önerilmişti.

Yönetim Kurulumuzun da onayı ile konu hakkındaki 20.03.2019 tarih ve E.2524 sayılı yazımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilmesi maksadıyla TOBB’a gönderilmiş, ancak bugüne kadar ilgili kurumdan herhangi bir geri dönüş alınamamıştır.

Yukarıda bahsi geçen konu meslek komitesinin Nisan ayı olağan toplantısında tekrar ele alınmış olup, söz konusu sorunların halen devam etmesi ayrıca yaşamış olduğumuz salgın nedeniyle sektörde nakit sorunu yaşanması sebebiyle araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na tekrar yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu komitenin taleplerini yerinde bularak gerekli çalışmayı başlattı.