Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi, 1-4 Ekim 2019 tarihleri arasında 5 etkinlik gerçekleştirdi.

YETENEK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ATSO Akademi’de 1 Ekim Salı günü gerçekleştirilen “Yetenek Yönetimi Eğitimi”nde Eğitmen Dr.M.Naci Çuhacı, “Yetenek ve yetenek yönetimi nedir? Neden yetenek yönetimi? Yetenek yönetiminde bulunması gereken yaklaşımlar, Yeni dönemde insan kaynaklarının rolü, Yetenek yönetimi yaklaşımı uygulamaları, Yetenek yönetimi süreci aşamaları: işe alım- elde tutma-geliştirme, Yetenekli personelin işe alım sürecine bazı firma örnekleri” konularında bilgiler verdi. Eğitime 18 kişi katıldı.

SATIŞTA RİSKİ ÖNLEYİCİ TEMEL MUHASEBESEL VE HUKUKSAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1 Ekim’de düzenlenen “Satışta Riski Önleyici Temel Muhasebesel ve Hukuksal Bilgiler Eğitimi”ne ise 15 kişi katıldı. Eğitmen Cem Küçüktepepınar; Sözleşme nedir ve sözleşme içeriği, Satışta hukuksal süreçler, Hukuksal önemlilik, Müşteri durumu, Çek nedir? Senet Nedir? Açık hesap nedir? Nasıl yönetilir? Evrakların geri dönmesi durumunda neler yapılır? Geri dönen evraklarla ilgili stratejileri nelerdir? İpotek alınırken dikkat edilmesi gereken İşlemler, Teminat mektubu nedir mektupta öne çıkanlar, Satışta muhasebe ve finansman işleyişinin nasıl yönetileceği? Satışta muhasebesel evraklarda dikkat edilmesi gereken noktalar, Satış sipariş fişleri, Sevk irsaliyeleri, Tahsilât makbuzu, İndirim ve iskonto bilgileri, Cari hesap nedir nasıl takip edilir? Müşteriye ürün satışı nasıl kesilir? Müşteriyle yazışma şekilleri(yasal boyut) Vade farkı hesaplaması nasıl yapılır? Raporlama nasıl yapılır? Müşteri karlılığı hesaplama yöntemleri” hakkında bilgiler verdi.

İŞ HAYATINDA GÖRGÜ, ETİK VE NEZAKET KURALLARI EĞİTİMİ

ATSO Akademi’de 2 Ekim’de “İş Hayatında Görgü, Etik ve Nezaket Kuralları Eğitimi” düzenlendi. 24 üyemizin katıldığı eğitimde, Eğitmen Dr.M.Naci Çuhacı; “Protokol ve davranışta temel kavramlar, Saygı, nezaket, önde gelme, önce gelme, temsil, karşılıklılık, düzey eşitliği. İnsan ilişkilerinde davranış kurallarında ana unsurlar, Ast-üst ilişkileri, hitap, selamlama, tanışma, tanıştırılma, tokalaşma, Makamda protokol ve davranış, Makam odaları, makamda davranış kuralları, makam odası düzenlemeleri, Protokolde ziyaret ve konuk ağırlama, İş yaşamında konuklar ve ziyaretçiler, ziyaret türleri, ziyaretlerde genel ilkeler, Karşılama uğurlama kuralları, Sosyal nezaket ve görgü, Taşıtlarda – Yağışlı havalarda – Alışveriş yaparken – Sokaktayken – Kapılardan geçişte – Merdivenlerde – Seminer ve konferanslarda – Sinema ve tiyatrolarda – ATM’lerde – Kuyrukta beklerken – İşyeri için geçerli olan genel görgü kuralları, Sofra ve yemek ile ilgili görgü kuralları, Davet ve ziyafetlerde ev sahiplerinin ve konukların görev ve sorumlulukları, Sosyal yaşamda çeşitli ortamlarda davranış protokolü” konularında bilgiler verdi.

TS EN ISO 9001:2015 RİSK TABANLI PROSES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ATSO Akademi’de 3-4 Ekim günleri “TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi” düzenlendi. Eğitmen Rasim Yılmaz, “TS EN ISO 9001:2015 standardına göre kalite yönetim sisteminde proses yaklaşımı, PUKÖ döngüsü, Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi, Proseslerin şematik gösterimi, Risk tabanlı düşünme bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi, Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi, Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi, Pratik çalışmalar” konularında bilgiler verdi. Eğitime 24 kişi katıldı.

SATINALMALAR İÇİN ETKİN MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

3 Ekim’de düzenlenen “Satınalmalar İçin Etkin Müzakere Teknikleri Eğitimi”ne ise 22 kişi katıldı. Eğitmen Hüseyin Merviş; “Müzakere nedir? Müzakere tarzları, İkna becerileri, Başarılı müzakereci, Etki – tepki mekanizması, Olumlama, İlişkilerde sinerji kavramı, İletişim süreci, Kişilik tipleri, Konuşmanın akışı, Dinleme, Aktif dinleme, Empati, Güven, Güç, Müzakere süreci, Müzakere sürecinin aşamaları, Kritik sorular, Stratejiler, Öneriler, Taktikler, Müzakere sonrası, Son tahlil” konularında bilgiler verdi.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara ATSO Akademi sertifikası verildi.