Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde eğitim faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi tarafından düzenlenen “Özel Eğitim Kurumlarında Çalışma İlişkileri Semineri” ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yapıldı.

Seminerin açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, “Bir ülkede eğitim sistemi düzelmedikçe, gelişmekten, kalkınmaktan veya toplumsal huzurdan bahsetmek söz konusu değil. Ülkenin geleceğini temsil eden çocukların içinde bulunduğu çağa olduğu gibi gelecek çağlara göre de kendisini donatması gerekir. Devlette eğitim politikaları bunun üzerine kurulur ve yatırımlar bunun üzerine yapılır. Eğitim, birçok sektörün kesişim noktasında yer almaktadır” ifadesini kullandı.

Bir ülkenin kalkınması için sermaye ve teknoloji transferi yanında, yeterli sayıda iyi yetişmiş işgücüne de ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Tarakçı, “Bu nedenle, ekonomistler, eğitime daha fazla kaynak ayrılmasının zorunluluğuna dikkat çekmişler ve bu konudaki girişimleri desteklemişlerdir. Eğitimle sağlanan birçok bilgi ve beceriler, toplumun kalkınmasına etki edeceği gibi, bireyin eğitim düzeyinin düşüklüğünden kaynaklanan bazı olumsuzlukları da azaltacağı kuşkusuzdur.

Bugün dünyada iyi eğitim performansı gösteren tüm ülkeler, elde ettikleri başarıları geçmişten geleceğe köprüler kurarak, merkezine insanı alan kavramsal çerçeveler ve felsefi yaklaşımlarla yakalamışlardır. Eğitimde başarılı görülen her değişim, dönüşüm ve reform, sağlam felsefi yaklaşımlarla desteklenmiştir” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın her sektörden temsilcileri bünyesinde barındıran, “iş dünyasının kalbi” olarak nitelendirilen bir kurumu olduğunu belirten Tarakçı şunları kaydetti;

“Dolayısı ile oda olarak her sektörün sorununa çözüm üretmek, her sektörümüzü geleceğe hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Odamız bünyesindeki eğitim faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi’de yılda 80’den fazla farklı konuda eğitim düzenleniyor ve her yıl 3 binin üzerinde insanımız bu eğitim programlarından yararlanıyor.

Yine Odamız bünyesindeki ATSO Mesleki Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi, girişimcilerimizin ve çalışanlarının mesleki yeterliliklerini belgelemek üzere çalışıyor.

Özel eğitim hizmetlerindeki gelişmeler, örgütlenme biçimleri, yasal düzenlemelerle sağlanan haklar yeni ve çağdaş bir devlet kavramının doğuşuna yol açmıştır.

Devletin eğitim maliyetini özel sektörle paylaşma ihtiyacı ve bu kapsamda verdiği teşviklerin yanı sıra özel firmaların sektöre artan ilgisi özel eğitim kurumlarının yaygınlaşmasında etkili olmuştur.

Bu eğitim semineri ile sektöre yönelik iş ve sosyal güvenlik hukuku konuları ve uygulamalara yönelik önemli ipuçları verilecek. Özel eğitim kurumlarında yaşanan çalışma koşulları, iş ve sosyal güvenlik konularında ayrıntılı bilgi verecek olan konuşmacımız Sayın Ali İhsan Öztürk’e katkılarında dolayı teşekkür ediyorum.”

Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Ali İhsan Öztürk, özel eğitim kurumlarında yaşanan çalışma koşulları, iş ve sosyal güvenlik konularında ayrıntılı bilgiler verdi. Seminer soru – cevap bölümü ile sona erdi.