48.Grup (Eğitim faaliyetleri) Meslek Komitesi, yönetmelikte çocuk bakıcısı görevi için aranan sertifika eğitim saatinin çok uzun süre ve görevinin çok üzerinde eğitim konuları içerdiğini belirterek daha kısa süreli bir eğitim programının hazırlanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na öneride bulunulmasını istedi. Komite, yönetmelikteki ‘Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde olmalıdır’ şeklindeki kural nedeniyle koridordaki çocuklar için tehlikeli durumlar oluşturduğunu bildirdi.

BAKICI EĞİTİM PROGRAMI
Komite, yürürlükte olan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”in çocuk bakıcısının nitelikleri ile ilgili 28. maddesinde; “Çocuk bakıcılarında; lise mezunları öncelikli olmak üzere; en az kendi döneminin zorunlu eğitiminden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığı’nca çocuk bakımı alanında düzenlenmiş bir sertifika sahibi olma şartı aranır. Kız meslek lisesi mezunlarında sertifika şartı aranmaz” denildiğini hatırlattı. Bu maddede yer alan çocuk bakıcısı görevi için minimum 936 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı çocuk bakım elemanı eğitim sertifikasının arandığını belirten komite, söz konusu sertifika programı ile ilgili personelin görevinin çok üzerinde eğitim konularını içerdiğini, süresi itibari ile 8 ay gibi bir süreyi de kapsadığından, bu süre içinde işletmedeki görev yerinin boş kalacağı, bu durumun da işletme açısından mağduriyete yol açacağını vurguladı.

İstihdam seferberliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü’nün (MEGİP) hayata geçirildiği belirtilerek, MEGİP Projesi ile 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenleneceğini hatırlatan komite, söz konusu bu sertifika programının amacına uygun konularının tespitinin yapılarak yeniden derlenmesi, saat süresinin makul seviyelere çekilmesi ya da hali hazırda Hayat
Boyu Öğrenme kapsamında uygulanan 574 saatlik çocuk gelişimi ve bakımında temel ilkeler konulu sertifika programının koşulları sağlandığı takdirde MEGİP Projesi kapsamına alınabileceğinden dolayı, iki yıl boyunca düzenlenecek mesleki eğitim kurslarının 160 fiili iş gününü aşmaması koşulunun göz önünde bulundurulmasını önerdi.

Komite, bu önerilerin hayata geçirilmesi amacıyla TOBB aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

KAPILARIN AÇILMA YÖNÜ
Komite üyeleri, ilgili yönetmelikte yer alan, “Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde olmalıdır” şeklindeki uygulamanın bazı tehlikeli durumlar
yarattığından bahsettiler. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerindeki çocuk yaş gruplarının 0-66 ay olduğu göz önünde bulundurulduğunda, oyun, etkinlik ve uyku oda kapılarının koridordan geçen çocuklar için tehlike arz ettiği belirten komite, aynı yaş grubuna hizmet eden MEB’e bağlı anaokullarında ise kapıların içe açılmasından dolayı benzer tehlikelerin yaşanmadığını da vurguladılar.

Bu bağlamda, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerindeki oyun, etkinlik ve uyku oda kapılarının MEB’e bağlı anaokullarında olduğu gibi içeriye açılmasına onay verilmesini öneren komite, bu önerinin uygun görülmesi durumunda da konuya ilişkin genelge yayınlanması için TOBB aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

BAKANA ZİYARET
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin genel sorunlarını iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşmek isteyen komite, 15 tarihi sonrası için randevu talebinde bulunacak. Söz konusu ziyarete Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in önderliğinde, Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ve Komite Üyesi Gülşen Hamursuz’un katılmasına karar verildi. Akredite kurumlardan alınan sertifikalı eğitimler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ve Komite Başkan Yardımcısı Bülent Açıl, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur’u ziyaret edecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri, istek ve kararlarını olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.