ATSO 10.Grup (Deri Kürk ve Ayakkabı) Meslek Komitesi Ekim ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Toplantıda 31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, bazı kira ödemelerine uygulanan gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranının % 10 olarak yeniden belirlendiği, ancak uygulamanın kira sorunun çözümü noktasında yetersiz kaldığı ifade edildi.

Komite üyeleri, Covid-19 küresel salgınının ülkemizi de etkisi altına aldığı bu süreçte, özellikle turizm sektörüne yönelik faaliyet gösteren, iş yerini açamayan, açsa bile iş yapamayan sektör mensubu üyelerin en büyük sıkıntısının “kira” sorunu olduğunu dile getirdi.

Pandeminin başlangıcından bu yana İşletmelerin zaten uzun süredir iş yapamadığı, mevcut durumun ne kadar daha devam edeceği konusunda belirsizliklerin devam ettiğini belirten Komite üyeleri, dolayısıyla bu şartlarda gelir sağlayamayan bir işletme sahibinin başta kira olmak üzere diğer; kredi, vergi, SGK primleri gibi giderlerini karşılayacak kazanca da sahip olmadığını vurguladı.

Bu kapsamda, konunun çözümü noktasında ülkemizin ve toplumun bütün kesimlerinin yaşadığı Covid-19 küresel salgınının son bulacağı güne kadar, kiracı işletmelerin bu süreçte kira stopaj vergisinden tamamen muaf tutulması için yasal bir düzenleme yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.