Avrupa Komisyonu’nun yayınlarına göre Avrupa’nın 25 milyon küçük ve orta ölçekli işletmesi (KOBİ) ekonominin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu sayı Birlikteki işletmelerin %99’undan fazlasını temsil etmektedir. Her üç çalışandan ikisini istihdam eden KOBİ’ler, toplamda yeni işlerin bir yandan % 85’ini yaratırken ve öte yandan AB katma değerinin yaklaşık beşte üçünü oluşturuyorlar.

Birlik içerisinde KOBİ’lerin yaklaşık % 90’ının ekonomik olarak etkilendiği tahmin edilmektedir. En çok etkilenen sektörler hizmet (%60-%70), inşaat ve üretim sektörüdür. Nisan ayında SMEUnited adlı KOBİ Birliği’nin raporuna göre, salgının ilk döneminde KOBİ’lerin yaklaşık %30’u cirolarının %80 oranında azaldığını bildirmiştir.

COVID-19, tüm Avrupa’daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri etkiliyor. Avrupa Komisyonunun en yüksek öncelikli hedeflerinden bir tanesi Birlik vatandaşlarının sağlığını ve refahını korumak, bunun yanında COVID-19 salgının sosyo-ekonomik sonuçlarını hafifletmek için mevcut bütün araçlarını sunmaktır.

Avrupa Komisyonu ​​KOBİ’lerin desteklenmesi için likidite önlemlerini kullanıma sunmuştur. Bunun bir parçası olarak, KOBİ’lerin rekabet gücü için AB programı olan COSME aracılığıyla KOBİ’lere mali destek sağlanmıştır. AB üye ülkeleri, ulusal bankaları ve ticari bankalar aracılığıyla da COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen KOBİ’lere finansman sağlanmasını kolaylaştırmak ve kredi geri ödemelerinde esnekliği artırmak için önlemler almaktadır.

Bunun yanında, büyümek isteyen şirketlere mali yardımı artırmak için ESCALAR programı başlatılmıştır. ESCALAR, ölçek büyütmeye odaklanan fonlara yatırım yapmaktadır. Gelecekteki portföylerinde bu tür şirketleri desteklemek için daha büyük bir kritik kütleye ulaşması gereken yeni fonları ve mevcut portföylerindeki ölçek büyütme yatırımlarını takip etmek için ek sermaye arayan mevcut fonları destekleyebilir.

Tek fon taahhüdünde 100 milyon Euro’ya kadar mümkün olan ESCALAR’ın yatırımı, fon kaynaklarını önemli ölçüde artırmayı, böylece daha büyük yatırım biletlerine izin vermeyi ve ölçek büyütmede (devam eden) yatırımlar yapmak için daha fazla kapasite yaratmayı amaçlamaktadır.

AB finansal araçları risk paylaşım planlarıdır. Örnek olarak:

· AB fonlarıyla desteklenen risk sermayesi fonlarıyla kredi verme,

· Finansal kiralama finansmanı

· Ortak yatırım sağlayan finansal aracılara verilen garantilerdir

AB finansman programları genellikle doğrudan finansman olarak sağlanmamaktadır. Desteği, yerel, bölgesel veya ulusal yetkililer veya finansal araçlarla finansman sağlayan bankalar ve risk sermayesi kuruluşları gibi finansal aracılar aracılığıyla yönlendirilmektedir.

AB mali araçları piyasa odaklıdır, ülke tahsisi yoktur ve finansman mevcudiyeti programda yer alan yerel mali kurumların çıkarlarına bağlıdır. Finansal aracılar, kendi pazarlarında KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun bireysel ürünler yaratırlar.

Bankalar, kiraya verenler, karşılıklı garanti kuruluşları, mikrofinans sağlayıcıları ve risk sermayesi fonları gibi saygın finansal aracılar nihai desteği sağlar. Nihai yararlanıcılara daha yakın  olan bu kurumlar KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ve risklerini değerlendirme konusunda niteliklidirler. Krediler, garantiler veya risk sermayesi sağlama kararları yerel finans kurumları tarafından verilir. Kesin finansman koşulları (miktar, süre, faiz oranı ve ücretler gibi) finans kuruluşuna bağlıdır.

Avrupa İşletmeler Ağı:

Odamızın da parçası olduğu Avrupa İşletmeler Ağı (EEN), COVID-19 ile ilişkili alanlarda (KKD ve tıbbi ekipman gibi) inovasyon ortaklıkları ve özel Avrupa ve ulusal finansal desteğe erişim konusunda tavsiyeler aracılığıyla KOBİ’lere de yardımcı olmaktadır.

Odamız tarafından yayınlanan güncel ticari işbirliği talepleri için tıklayınız.

Avrupa Yatırım Fonu:

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası Grubu’nun bir parçası olan Avrupa Yatırım Fonu’na (EIF) bir garanti görevi görecek olan Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’ndan (EFSI) 1 milyar Avro kullanıma açtı. Bu, AYF’nin bankaları ve diğer kreditörleri en az 100.000 Avrupalı ​​KOBİ’ye ve koronavirüs salgınının ekonomik etkisinden etkilenen küçük orta ölçekli şirketlere tahmini 8 milyar Euro tutarında likidite sağlamaya teşvik etmek için özel garantiler vermesine olanak tanıması beklenmektedir.

Kaynaklar:

https://ec.europa.eu/growth/
https://smeunited.eu

İsmail Tuna Aras

ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğü

Antalya  AB Bilgi Merkezi Koordinatörü