Covid-19 nedeniyle turizm ve seyahat sektörü tüm dünyada zorlu bir süreçten geçmektedir. 185 ülke ve 25 bölge için seyahat ve turizmin ekonomi ve istihdam üzerindeki etkilerine dair raporlar üreten Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) son yıllık araştırmasında; 2019 yılında sektörün %3,5’lik bir büyüme ile yıllık %2,5’lik küresel ekonomik büyümeyi geride bıraktığına işaret etmektedir.  Ayrıca son beş yılda her dört yeni işten birini yaratan seyahat ve turizm sektörünün hükümetlerin istihdam yaratmadaki en iyi ortaklarından biri haline geldiğine vurgu yaparak, 2019 yılının küresel seyahat ve turizm sektörü için güçlü bir yıl olduğunu belirtmektedir.

Seyahat ve turizm sektörü;

  • Dünya GSYİH’sına 8,9 trilyon ABD doları katkı yapmaktadır, bu da küresel GSYİH’nın

 %10,3’ünü oluşturmaktadır

  • 330 milyon iş yaratmaktadır ki bu da dünya çapında 10 işten 1’ini yarattığı anlamına gelmektedir (son 5 yılda her yeni 4 işten 1’ini sektör yaratmıştır)
  • 1,7 trilyon ABD doları ziyaretçi ihracatı sağlamaktadır (toplam ihracatın %6,8’i, küresel hizmet ihracatının %28,3’ü)
  • 948 milyar ABD doları sermaye yatırımı sağlamaktadır (toplam yatırımın %4,3’ü)

Ancak başarılı bir yılın ardında pandemi nedeniyle 2020 yılında sektör oldukça zorlu bir süreçten geçmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres yaptığı açıklamada,  yılın ilk beş ayında, uluslararası turist girişlerinin yarıdan fazla azaldığını, turizm ihracatında 320 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını ve genel olarak sektörde yaklaşık 120 milyon doğrudan işin risk altında olduğunu belirtmiştir.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) küresel çapta;  uluslararası turist sayısında 850 milyon ila 1,1 milyar, gelirlerde 910 milyar dolar ila 1,2 trilyon dolar arasında kayıp olabileceğini ve 100 ila 120 milyon civarında işin risk altında olabileceğini tahmin etmektedir.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi ise Covid 19’un ekonomik etkilerine dair 3 senaryo sunmaktadır:

En İyi Senaryo: Sektörde 98,2 milyon iş kaybı ( 2019 yılına göre %30’luk azalış) uluslararası ziyaretçi sayısında %41, yerli ziyaretçi sayısında %26 azalış,

Temel Senaryo: Sektörde 121,1 milyon iş kaybı (2019 yılına göre 537’lik azalış), uluslararası ziyaretçi sayısında %53, yerli ziyaretçi sayısında %34 azalış,

En Kötü Senaryo: Sektörde 197,5 milyon iş kaybı (2019 yılına göre %60’lık azalış), uluslararası ziyaretçi sayısında %73, yerli ziyaretçi sayısında %64 azalış,

Bundan önceki üç krizde (11 Eylül 2001 Saldırıları, 2003 SARS ve 2009 Küresel Ekonomik Kriz) hızlı toparlanma gösteren ve direncini koruyabilen sektörün bu krizi yukarıdaki senaryolardan hangisi ile tamamlayacağını pandeminin gidişatı belirleyecektir. Ancak sektör temsilcileri bu krizle birlikte seyahat alışkanlıklarının değişeceğini, hijyen ve güvenlik önlemlerinin daha da önem kazanacağını, değişime ve yeniliklere ayak uydurabilen işletmelerin ayakta kalma şansının daha yüksek olduğunu dile getirmektedirler.

ATSO Araştırma ve Ticareti Geliştirme Müdürlüğü

Kaynak:

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi

Birleşmiş Milletler

Dünya Turizm Örgütü