49.Grup (Sağlık hizmetleri) Meslek Komitesi, ülkemiz gözlük piyasasında faaliyette olan dünya lideri konumundaki EssilorLuxottica SA’nın Atasun Optik ismiyle faaliyet gösteren Hollanda kökenli GrandVision ile birleşme görüşmelerine başladığını hatırlatarak bu durumun piyasada tekelleşmeye neden olup geleneksel gözlükcüleri bitirme noktasına gelebileceğini vurguladı. Komite, bu durumun Rekabet Kurumu’nca dikkatle takip edilmesini ve ilgili kanun maddesi gereğince piyasada hakim firma yaratılmamasını istedi.

Birleşmelerini henüz yeni tamamlamış olan ve dünya gözlük sektörünün önderi konumuna gelen EssilorLuxottica SA’nın, bu kez bünyesine katmak üzere Türkiye’de Atasun Optik ticari ismi ile faaliyet gösteren Hollanda kökenli GrandVision ile de görüşmelere başladığını ifade eden komite üyeleri, söz konusu birleşme sonucu EssilorLuxottica SA’nın hem üretici hem de perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla bu oluşumun Türkiye gözlük pazarının da bir anda en önemli oyuncusu haline geleceğini, gözlük piyasasında tekelleşeği ve bu durumun mevcut gözlük piyasasındaki geleneksel gözlükçüleri bitirme noktasına getireceğini bildirdiler.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un amacının, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak olduğunu hatırlatan komite üyeleri, kanunun ilgili maddesinin bu birleşme olayında uygulanmasını istediler.

Kanundaki,  “Birleşme ve Devralma” başlıklı 7. Maddesinde “Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır“ hükmünde açıkca belirtildiğini vurgulayan komite üyeleri, bahse konu birleşmenin bu madde kapsamında değerlendirilmesinin sağlanmasını önerdiler,

Komite, bahsi geçen önerileri doğrultusunda Rekabet Kurumu nezdinde gerekli girişimin yapılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin öneri ve uyarısını olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.