48.Grup (Eğitim Faaliyetleri) Meslek Komitesi, eğitim kurumlarının daha güvenli ve verimli faaliyet gösterebilmeleri için bir dizi önerilerinin hayata geçirilmesini istedi.

Komite üyeleri, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyladüzenlenen “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği içeriği hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Okul servis araçlarındaki rehber personelin, “22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olması” hükmünün yer aldığını hatırlatan komite üyeleri, bunun beraberinde bazı sorunları da getirdiğini dile getirdiler. Özellikle kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, grup sorumlusu ya da çocuk bakıcısı olarak istihdam edilen personelin, yaş sınırı veya mezuniyet zorunluluğuna takıldığı için okul servisinde rehber personel olarak görevlendirilemediği belirten komite üyeleri, okul servis araçlarında görevli rehber personelin, öğrenci güvenliğini sağlayacak yeterli bilgiye, eğitime ve bilince sahip olmasının yanında, bağlı olduğu kurum/kuruluşlar arasında yeterli koordinasyon, işbirliği ve uyum içinde olması gerektiğini vurguladılar.

Yeteri kadar bilgi ve eğitime sahip olmayan, dışardan istihdam edilen yabancı bir rehber personelin öğrenciyi yeteri kadar tanımaması ve kötü söz ya da davranışlarda bulunmasının öğrencinin gelişimini ve psikolojisini olumsuz yönde etkilediği bildiren komite üyeleri, öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve servis içi düzeni sağlayacak rehber personelin öğrenci ile iletişim becerisi bulunan, sorumluluk bilinci yüksek, deneyimli, öğrenciyi tanıyan, çocuk psikolojisini bilen, iletişimi güçlü, yolculuk süresince öğrencilerin güvenliğini sağlayan, kurum içinde çalışan grup sorumlusu ya da çocuk bakıcısı olması gerektiğini ifade ettiler.

Bu çerçevede, daha güvenli bir servis ortamının sağlanması için ilgili yasa gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kreşlerde, okul servis araçlarındaki rehber personelin 22 yaşını doldurmuş olması ve en az lise mezunu olması şartlarının aranmamasını isteyen komite üyeleri, servis rehber personeli olabilmek için “grup sorumlusu” ya da “çocuk bakıcısı” unvanının yeterli olabileceğini belirttiler.

Komite, bu hususta çalışma yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla gereği için İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na; bilgi içinse Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

EĞİTİMDE KDV DÜŞÜRÜLSÜN

Günümüzde yaşanan maliyet artışları nedeniyle özel eğitim kurumlarının zor bir dönemden geçtiği ifade eden komite üyeleri, gerek “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu”, gerekse “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu” kapsamında yönetici, öğretmen ve diğer personelin belirli sayıda istihdam etme zorunluluğunun özel öğretim kurumlarını ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını dile getirdiler.

Özel öğretim kurumlarının, anayasal bir zorunluluk olarak yüklendiği bir sorumluluğu devletin sırtından aldığı, aynı zamanda yatırım yaparak, istihdam sağlayarak ve vergi vererek ülke ekonomisine büyük destekler sağladığını dile getiren komite üyeleri, bu kurumların üstlenmiş olduğu misyonu uygularken ve yürütürken ekonomik açıdan karşılaşmış olduğu sıkıntıların işleyişi zorlaştırmasından dolayı bu kurumlara devlet teşviki verilmesinin önemine değindiler.

Özellikle diğer sektörlerde Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapılmasına karşın, öğretim sektörü için herhangi bir indirime gidilmediği, bu durumun da sektörlerini olumsuz etkilediğini ifade eden komite üyeleri, ülkemizde özel öğretim kurumlarının daha kaliteli hizmet verebilmesi için sektörde yaşanacak sorunların önüne geçebilmek amacıyla, eğitimden alınan Katma Değer Vergisi (KDV)’nin %8’den süresiz olarak %1’e indirilmesi veya teşvik kapsamında önümüzdeki iki yıl için KDV’nin %8’den %1’e düşürülmesi maksadıyla, TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na öneride bulunulmasını istediler.

SÜRÜCÜ KURSLARINDA DERS SAATİ

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görevli yöneticilerin haftalık ders saatini değerlendiren komite üyeleri, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görevli bir müdürün, haftada en fazla 12 saat ders okutabildiği, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince “Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur…” denildiğini hatırlattılar.

Bu çerçevede, verimli iş gücünü artırmak amacı ile motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görevli bir müdürün haftalık 12 saat ders okutabilme zorunluluğunun haftada 24 saate çıkarılmasını öneren komite üyeleri, söz konusu önerinin TOBB aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı ile iletilmesini istedi.

EĞİTİM ARACLARINA DÜZENLEME

Komite üyeleri, motorlu taşıtlar sürücüsü kurslarının, faaliyet alanı gereği bünyelerinde farklı türlerde ve sayılarda birçok sınav ve eğitim aracı bulundurduğu belirterek, ülkemiz genelinde faaliyette bulunan sürücü kurslarında eğitim aracı olarak bulundurulması zorunlu olan araçların mevzuat gereğince belirli yaş şartlarına haiz olması gerektiğinden, kurumların faaliyetine devam edebilmesi için belirli sürelerde eğitim araçlarını yenilemelerinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlattılar.

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında oto alım-satımı yapanların 2. el araç alımında KDV oranının %18 iken satışında %1 olduğunu ifade eden komite üyeleri, motorlu taşıt sürücü kurslarının gerek araç alım gerekse de satımında %18 KDV ödediklerini belirttiler.

Kar elde etmek amacıyla 2.el araç alım satımı yapanlara yönelik yapılan KDV indirim oranının motorlu taşıtlar sürücüsü kurslarını da kapsaması gerektiğini ifade eden komite üyeleri, bu çerçevede, yasalarla kullanımı sınırlı olan ve eğitim aracı dışında başka hiçbir amaç doğrultusunda kullanılmayan, sadece sürücü adaylarının günün teknolojisine sahip yeni ve modern araçlar ile eğitim almalarına imkân sağlamak adına kullanılan araçların değişiminde ÖTV oranının sıfıra indirilmesi, araç satışında ödenen KDV oranın %1’e indirilmesi, ayrıca sürücü kursları eğitim ve sınav araçlarına indirimli akaryakıt imkânının sağlanması maksadıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yazı yazılmasını önerdiler.

EĞİTİM KURUMLARI KOSGEB’E

DAHİL OLMALI

Komite üyeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı’nın (KOSGEB) Kredi Faiz Desteği programlarının amacının, küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin ederek, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını sağlamak, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerine katkıda bulunmak olduğunu hatırlattılar.

KOSGEB Kobi Kredi Faiz Desteği Yönergesi’nin İkinci Bölüm İkinci Maddesinde “Bu Yönerge, KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylanmış olan işletmelerin, finansman sorunlarının çözümüne ilişkin olarak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin KOSGEB tarafından karşılanmasını kapsar.” denildiğini hatırlatan komite üyeleri, KOSGEB Veri Tabanı’nda destek alabilecek sektörler içinde “eğitim” sektörü yer almadığı için bahse konu kredi faiz desteğinden eğitim sektörünün faydalanamadığını ve bu sebeple eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mağdur olduklarını belirttiler.

Komite, işletmelerin ekonomik olarak geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan KOSGEB’den destek alacak sektörler listesine “eğitim” sektörünün de eklenmesi maksadıyla KOSGEB’e yazı yazılmasını önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli girişimlere başladı.