Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 19 milyar 77 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya düzeyinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %16,2’lik artışla 144 milyon 184 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya Ekim ayı ihracatı, %19,9 oranında artan Türkiye ihracatının altında bir seyir izlemiştir.

Yılın ilk on aylık dönemine (1 Ocak – 31 Ekim) bakıldığı zaman da tıpkı aylık bazda olduğu gibi Türkiye ortalamasının altında seyreden Antalya iline ait ihracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %30,64’lük bir artışla 1 milyar 499 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir.


Eylül ayına bakıldığında Türkiye ortalamasına paralel bir seyir izleyen Antalya ihracatı, Ekim ayında Türkiye artış hızına ayak uyduramadığı için Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 puan gerisinde bir artış göstermiştir.

İhracatta İlk Üç Sıra Gelenekselleşti


Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 sektör incelendiğinde, yılın ilk on aylık döneminde en fazla ihracatı yapılan ürün gurubu, 42 milyon 590 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” olurken, bu ürün grubunu 25 milyon 234 bin $ ile “Madencilik Ürünleri” ve 22 milyon 106 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” izlemektedir.


Yaş sebze ve meyve, ihracatı Antalya için en önemli kalem olmaya devam ederken, madencilik ürünleri ve mobilya, kağıt ve ormancılık ürünleri de her ay olduğu gibi ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerini korumaya devam etmektedirler.

Yaş Sebze ve Meyve İhracatı Ortalamanın Üzerinde Artış Gösterdi

Antalya ihracatında hacim bakımından ilk sırada yer alan yaş sebze ve meyve ürün grubu, son iki çeyreklik dönemde Antalya ortalamasının altında bir artış göstermesine rağmen, Ekim ayında bir önceki aya göre yaklaşık 3 milyon $ artışla Antalya ortalamasının 3 puan üzerinde bir artış göstermiştir.

Yaş sebze ve meyvenin ardından ikinci sırada yer alan madencilik sektörü önceki aylarda ortalamanın üzerinde bir ihracat artışı göstermesine rağmen Ekim ayında bir önceki aya yaklaşık göre 5 milyon $ azalış göstermiştir. Ekim ayında 25 milyon 234 bin $’lık ihracat gerçekleştirilen sektörde, önceki yılın aynı ayına göre ise %4 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

Ekim ayında maden ürünleri ihracatı Eylül ayına göre 5 milyon $ azalış gösterirken, mobilya, kağıt ve orman ürünleri grubunda ihracat azalışı yaklaşık 6 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

Antalya ihracatında en yüksek hacme sahip üçüncü sektör konumunda olan mobilya, kağıt ve orman ürünleri grubu ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,80, Ocak – Ekim döneminde de %83,06’lık bir ihracat artışı kaydetmiştir.

Antalya açısından hem yurtiçi üretim bakımından hem de ihracat açısından çok önemli bir yere sahip olan yaş sebze ve meyve ürün grubunda Ekim ayında gözlenen toparlanma eğilimi, Antalya ekonomisi açısından önemli bir gelişme olmasına rağmen, aynı performansın ilerleyen dönemlerde de devam etmesi ve sürdürülebilir olması ayrıca önem arz etmektedir.

Çin ve Kanada’ya İhracatta Gerileme

Ocak – Ekim döneminde Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 ülke incelendiğinde, önceki yıllarda olduğu gibi Almanya ve Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken, sıralamanın önceki aylara göre değişiklik göstermediği görülmektedir. Ancak önceki aylarda özellikle Çin, Kanada, Özbekistan gibi destinasyonlara yapılan ihracat artışı dikkat çekerken, Ekim ayında Çin ve Kanada’ya ihracatta önemli bir azalış meydana gelmiştir.

Antalya’dan Çin’e yapılan ihracat geçen yılın Ekim ayına göre %47 azalışla 5 milyon 126 bin $ düzeyinde gerçekleşirken, bu yılın ilk on aylık döneminde yaşanan %37,3’lük artışla 106 milyon 822 bin $ düzeyine yükselmiştir.

Benzer şekilde Kanada’ya yapılan ihracat geçen yılın Ekim ayına göre %44,4 azalarak 1 milyon 926 milyon olarak gerçekleşmiştir.
Ekim ayında 9 milyon 510 bin $’lık ihracat gerçekleştirilen Özbekistan ise önceki yıla göre %109’luk artışla Antalya’dan en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna ulaşmıştır.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü