1.Grup (Bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler) Meslek Komitesi, tarım sektöründe yaşanan sıkıntı ve sorunların Antalya Toptancı Hali’ndeki zirai ilaç bayilerini de olumsuz etkilediğini bu nedenle büyükşehir belediyesinin önümüzdeki 3 yıl için bu işyerlerinin kiralarında artış yapmamasını istedi.

Ticari faaliyetlerini Toptancı Hal Kompleksi Zirai İlaç Bayileri Sitesi içerisinde sürdüren grup üyelerinden gelen şikayetleri ele alan komite üyeleri, söz konusu şikayetlerde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan dükkanların kiralarının son üç yıl içerisinde yüksek oranda artış gösterdiği belirtilerek, ayakta kalmakta zorlandıklarını dile getirdiler.

Komite üyeleri yaptıkları değerlendirmeler neticesinde, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında, küçük işletmelerin ve esnafın sınırlı sermaye ve finansman olanakları ile faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıkları dile getirilerek, üyelerimizin sıkıntılarının giderilmesi açısından, önümüzdeki üç yıllık süre için kira artışı yapılmamasının son derece önemli olduğu yönünde görüş belirttiler.

Komite, bu çerçevede yukarıda bildirilen önerinin değerlendirilmesi maksadıyla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na bir yazı ile iletilmesini istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin kararını olumlu bularak gerekli yazışmayı başlattı.