TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz 1. Bölge Temsilcisi Serap Kocaoğlu yazılı bir açıklama yaparak,kadın cinayetleri ve kadına şiddetin toplumsal utanç olmaya devam ettiğini kaydetti.

Serap Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “İnsanlık suçu olan kadın cinayetleri ve kadına şiddet vakaları, toplumsal utanç olmaya devam ediyor. Son olarak aynı gün içinde işlenen 3 kadın cinayeti bizleri bir kez daha derin bir üzüntüye boğdu. Kaybettiklerimizin isimleri Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez oluyor, meslekleri akademisyen, mühendis oluyor, ya da bir eş, anne, ev hanımı oluyor… isimler ya da onları nasıl tanımladığımız değişiyor ama vahşi cinayetler ve kadına şiddet gerçeği değişmiyor. Her kadın cinayeti haberi canımızı bir kez daha yakıyor. Ne acıdır ki; Türkiye’de kadınlarımız, fiziksel ve psikolojik şiddetle, tecavüzle, cinayetle, töre cinayetiyle neredeyse kadın olmanın ağır bedelini ödüyor duruma geldiler.

Cezai yaptırımların yetersizliği, suçu işleyenin “tahrik” ya da “iyi hal” gibi anlam veremediğimiz gerekçelerle ceza indirimi alabilmesi, şiddet gören kadının korunmasında yetersiz kalınması vahşi cinayetlere, şiddete her gün bir yenisini eklemektedir. Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleyecek yasal düzenlemelerin layıkıyla uygulanmasının önemini ve gerekliliğini içimizi kor gibi yakan bu cinayetler vesilesi ile bir kez daha tekrar etmiş oluyoruz.

Şiddet konusundaki farkındalığın arttırılması yönünde bilgilendirme programları, medya kampanyaları ve kamu spotlarının arttırılması, kamuoyu oluşturulması, güvenlik önlemlerinin arttırılması gibi çalışmalarının yetersiz kaldığına üzülerek tanık oluyoruz. Yasalarla somut adımlar atılmadığı, olması gereken yaptırımlar hayata geçirilmediği ve bu konu toplumsal bilinç oluşturma kampanyaları ile desteklenmediği sürece de bizleri derinden sarsacak yeni şiddet olaylarının gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de yıllardır kadına yönelik şiddet, kadın cinayetlerinin sebep ve sonuçları ile atılması gereken adımlar konuşuluyor olmasına rağmen hala bu acıları yaşıyor olmamız, bu konunun toplumsal bir vaka olarak önemini kaybetmeden önümüzde durmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Toplumsal farkındalık oluşturma ve caydırıcı cezai yaptırımların yasal uygulamalarla hayata geçirilmesi yönünde atacağımız her adım insani sorumluluğumuz olacaktır.”