ATSO 42.Grup (Uzmanlaşmış destek hizmetleri) Meslek Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan ‘İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü’ başlığı altında tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilen (A), (B) ve (C) sınıfı belgeli uzmanların sınıflarının yükseltilmesi uygulamasının 1 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşmesinin uzman sayısındaki yetersizlik nedeniyle olanaksız olduğu için bu tarihin ötelenmesini önerdi.  

Komite üyeleri, bahsi geçen Kanunun “İş güvenliği uzmanı görev-lendirme yükümlülüğü” başlığı altında belirtilen ‘çok tehlikeli’ sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; ‘tehlikeli sınıfta’ yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır,  denildiğini hatırlattılar.

Ancak, söz konusu maddede bahsi geçen (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Türkiye genelindeki toplam sayılarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kendi web sayfasında açıklamış olduğu verilere göre günümüz itibari ile 67.216 olduğu belirten komite üyeleri, mevcut bu sayı ile yukarıdaki Kanun maddesinde belirtilen 01.01.2019 tarihi itibari ile (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı yerine hizmet verebilmesinin sona ereceğini hatırlattılar.

Buna göre, (C) Sınıfı İş Güvenliği uzmanlarının tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışma imkanı kalmayacağından dolayı bu durumun hem işveren açısından hem de (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışan kişilerin işsiz kalmalarıyla istihdamda sorun yaşanacağını anımsatan komite üyeleri, (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının tehlikeli sınıfta yer alan firmalara hizmet verememesinden dolayı, (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının hizmet vermesi ile birlikte işverenlere (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının maaş+SGK primlerinden dolayı maliyetlerde ciddi oranda artış olacağını vurguladılar.

Komite üyeleri, bu durumun içinde bulunduğumuz ekonomik krizin dikkate alındığında ciddi bir maliyet artışı getireceği, yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kendi sayfasında açıklamış olduğu verilere göre (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları sayısının 17.900, (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının günümüz itibari ile 17.780 olduğu ve bu rakamların talebi karşılayamayacağından dolayı da ayrıca mağduriyetlerin yaşanacağını hatırlattılar.

Komite, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 18.06.2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresinin “1/7/2020” şeklinde değiştirildiği, söz konusu değişiklik ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumlarını ve 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerini kapsadığı vurgulanarak, 6331 Sayılı Kanun Geçici 4. Maddesinin, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile aynı tarihe (1/7/2020) kadar ötelenmesini, söz konusu önerinin hayata geçirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin önerisini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.