Biliriz ki her yeni istihdam bereket demektir.
Biliriz ki ürettikçe kalkınırız.
Biliriz ki geleceği inşa edebilmek yine istihdamla mümkündür! #istihdamseferberliği
https://www.istihdamseferberligi.org

Yeni İstihdama Ücret Desteği

Kısa Çalışma Ödeneği

Asgari Ücret Desteği

Düzenli Ödemeye Devamlı Destek

Kalkınmaya İlave Destek

İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek