7.Grup (Ekmek, un ve unlu mamuller) Meslek Komitesi, hazırladıkları “Ekmekçilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu sektörel raporun değerlendirilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı’na iletilmesini önerdi.

Meslek Komitesi üyeleri, kendileri tarafından hazırlanan “Ekmekçilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu sektörel raporun, Odamız ev sahipliğinde 9 Mart Cumartesi günü T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Bölgesel İstişare Toplantısı”nda ilgili Bakanlık yetkililerine elden teslim edildiğini bildirdi.

Söz konusu raporu tekrar değerlendiren komite üyeleri, rapor içeriğindeki tespitlerin ülkemizin en önemli sektörlerden biri olan fırıncılık sektörünün sorunlarının çözümü noktasında ilerlenmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Bu çerçevede, bahse konu raporun değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerde bulunması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Ticaret Bakanlığına da iletilmesi önerildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini yerinde bularak gerekli girişimlere başladı.