ATSO 15.Grup (Tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar) Meslek Komitesi’nin elektronik ortamda gerçekleşen Ağustos ayı olağan toplantısında sektör mensubu üyelerden gelen şikayetler ele alındı.

Toplantıda; bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi alınabilmesi için, 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının, aşağıdaki şekilde değiştirildiği, ancak bahse konu değişikliğin sektörde faaliyet gösteren Ziraat Mühendislerinin tepkisine neden olduğu bildirildi.

Son yapılan düzenlemede, 18.07.2020 tarih ve 31189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabileceklerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile;

a) Ziraat mühendisi,

b) Eczacı,

c) Kimya mühendisi/kimyager,

ç) Bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni,

d) Orman mühendisi/orman endüstri mühendisi,

unvanlarından birine sahip gerçek kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.” (Madde 1)

hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Bahse konu düzenleme kapsamında diğer mesleklere mensup kimselerin bayi veya toptancı izin belgesi alabilmelerinin önünün açılmasının, yıllardır bu işin bilimsel eğitimini almış, emek sarf etmiş olan ziraat mühendisliği mesleğine yönelik büyük bir haksızlık olduğunun altını çizen Komite üyeleri, “Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Mühendisliği Fakültelerinin her yıl yaklaşık 5 bin mezun verdiği, istihdam konusunun mesleğin en büyük sorunu olduğu, bugün yaklaşık 19-22 bin genç mühendisin işsiz olduğu, bir de buna ek olarak bahse konu uygulama kapsamında eczacı, kimya mühendisi/kimyager, orman mühendisi/orman endüstri mühendisi gibi mesleklere aynı hakkın tanınmasının Ziraat Mühendislerinin önünü neredeyse tamamen tıkadığını vurguladı.

Yine, aynı Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında belirtilen unvanlara sahip kimselerin, ziraat mühendisleriyle aynı sınava tabi tutulduğu, bu durumun Ziraat Mühendisliği mesleğine yönelik bir saygısızlık niteliğinde olduğu bildirildi.

Ayrıca, ilgili yönetmeliğin sadece 2020 yılı için neredeyse iki ayda bir değiştiği, sıklıkla yapılan yönetmelik değişikliklerinin bitki koruma hizmetleri alanındaki düzenlemelerin istikrar kazanmasını önlemekte olduğu, dolayısıyla hem kamu yararı ile üretici-tüketici hak ve çıkarlarının, hem de Ziraat Mühendislerinin özlük haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Komite üyeleri, bahse konu yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasında geçen Ziraat Mühendisi dışında kalan unvanların “Bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler” arasından çıkartılarak, bu işin eğitimini almış, yıllarca emek sarf etmiş olan Ziraat Mühendislerine bırakılması yönünde yeni bir düzenlemeye gidilmesi önerisinde bulunarak, söz konusu önerinin gereği için TOBB aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na, bilgi için de Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’ne yazılması konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.