ATSO 1.Grup (Bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler) Meslek Komitesi Ağustos ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Toplantıda Cumhurbaşkanı kararıyla vergi oranının %18’den %8’e indirilmesinin bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler sektörüne olumlu yansıyacağı ifade edilerek, KDV indiriminin uzaması muhtemel pandemi sürecinde devam ettirilmesi önerildi.

Toplantıda, 24/12/2007 tarihli ye 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Ormanları’nın Tespitine ilişkin karara, 31/07/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de Geçici 5.’inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda açıklaması yer alan Geçici 6.’ncı maddenin 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklendiği hatırlatıldı.

Yapılan son düzenleme ile 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da bazı hizmet ve ürünlerin vergi oranlarının 31.12.2020 tarihine kadar değiştirildiğine değinildi. Buna göre, Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkilerini ilgilendiren tüm ürünler için aşağıda yer alan madde gereğince vergi oranının %18’den %8’e indirildiği belirtilerek;

GEÇİCİ MADDE 6-(1) 31/12/2020 tarihine kadar;

s)Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri, için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” denildiği, bu durumun bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler sektörüne olumlu yansıyacağı ifade edildi. Bu bağlamda, istihdam düzeyi ve ihracat potansiyeli yüksek, gelecek vaat eden süs bitkileri sektörünün, %8 oranındaki KDV indirimi ile daha çok bitki üreteceği gibi istihdamın da artmasına olanak sağlayacağına değinildi.

Komite üyeleri, bu çerçevede, sektörel canlanma ile tüketicinin nefes almasının hedeflendiğini, KDV indiriminin uzaması muhtemel pandemi sürecinde de devam ettirilmesini önerdi.

Önerinin TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesi konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.