ATSO 41.Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesinin Ağustos ayı olağan toplantısı elektronik ortamda gerçekleşti.

Toplantıda, gayrimenkul faaliyetleri sektör temsilcilerine yönelik olarak 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ve uygulama esasları çerçevesinde Komite üyelerinin yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ile ilgili sürenin 5 Aralık 2019 tarihinde sona erdiği, ancak 11 Aralık 2019 tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde değişiklik yapıldığı, bu kapsamda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesi ile ilgili sürenin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Üyelerin geçen süreçte “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ve uygulama esasları çerçevesinde yetki belgelerini almak için https://ttbs.gtb.gov.tr adresine başvurarak yükümlülükleri yerine getirdikleri, ancak 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle Ticaret İl Müdürlüklerince gerekli kontrol ve denetimlerin yapılamadığı ve dolayısıyla bir çok üyenin söz konusu yetki belgelerini halen alamadığı bildirildi.

Gelinen noktada taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesi ile ilgili sürenin en az 6 ay daha uzatılması ve sisteme yapılan başvuruların değerlendirilmesi maksadıyla gerekli kontrol ve denetimlerin Ticaret İl Müdürlüklerince yapılması için TOBB aracılığıyla T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.