Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 4.Grup (Tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda üretimi) Meslek Komitesi’nin Şubat ayı olağan toplantısında, tarımsal ürünlerin verimini artırmak ve kaliteli üretimi güvence altına alabilmek için faydalanılan pestisitler ele alındı.

4.Grup üyeleri, modern tarımın tamamlayıcısı olan pestisitlerin tavsiye edilen dozların üzerinde kullanıldıklarında, gereğinden fazla sayıda ilaçlama yapıldığında ve gerekmediği halde birden fazla ilaç karıştırılarak kullanıldığı durumlarda gıda maddelerinde fazla miktarda kalıntı bırakabildiğini belirtti.

Konuya ilişkin üyeler şu bilgileri verdi: “5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 21. maddesinin 5. fıkrasında “Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilemez, işleme tâbi tutulamaz ve piyasaya arz edilemez“ ifadesinin yer aldığı, dolayısıyla ürünlerde belirlenen limitlerin üzerinde kalıntı bulunması halinde gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtım zincirinde olan herkesin sorumlu olduğu ve ilgili kanunun 40. maddesi gereğince sorumlularına idari para cezası uygulandığı ifade edilmiştir.

Ancak, idari para cezası uygulanırken en az para cezasının zincirin ilk ve en önemli halkası olan üreticiye kesildiği, gıdanın işlenmesi ve dağıtımı aşamasında sorumlularına sırasıyla kesilen idari para cezasının katlanarak uygulanmasının zincirin son halkasında yer alan gıda firmalarını mağdur ettiği bildirilmiştir.

Özellikle ülkemizde yoğun olarak tarımsal üretim (meyve, sebze vb.) yapıldığından bu ürünlerin zirai ilaç kalıntısı analizinin mutlaka yapılması gerektiği, ancak bazı ürünlerin (mantar vb.) analiz süresinin raf ömründen daha uzun sürdüğü, dolayısıyla analiz yapıldıktan sonra piyasaya sürülmesinin mümkün olamayacağı ifade edildi.”

Bahsi geçen sorunlar ve çözüm önerilerinin, yapılacak olan muhtemel yasal düzenlemelerde değerlendirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılı olarak iletilmesi önerildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.