TOBB’un Türkiye genelinde açıkladığı verilere göre, 2021 yılının yedi aylık döneminde kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla %13,8’lik, kurulan kooperatif sayısında %2,3’lük artış olurken, kurulan şahıs işletmesi sayısında %8,1’lik azalış olmuştur.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısında %10,8’lik, kooperatif sayısında %13,3’lük ve şahıs işletmesi sayısında %13,7’lik azalış gerçekleşmiştir.

Antalya’da söz konusu dönemde kurulan şirket sayısı 2.563 kapanan şirket sayısı ise 173’tür. Antalya’da geçen yılın aynı dönemine oranla kurulan şirket sayılarında %9,4’lük artış, kapanan şirket sayılarında ise %17,6 azalış görülmüştür. Kurulan kooperatif sayısı %43,8 oranında, kapanan kooperatif sayısı ise %23,1 oranında artmıştır. Kurulan şahıs işletmesi sayısındaki değişim oranı ise -%20,0’dir.

Aylık bazda değişim incelendiğinde, 2021 Temmuz ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı %34,0, kapanan şirket sayısı ise %31,4 azalış göstermiştir. Antalya’da ise kurulan şirket sayısı %20,3, kapanan şirket sayısı ise %43,9 azalış göstermiştir.

Antalya, yedi aylık dönemde Türkiye genelinde kurulan şirket sayısında dördüncü il, şahıs işletmeleri ve kooperatif sayısında altıncı il durumundadır. Kapanan şirket sayısı bakımından beşinci, şahıs işletmesi sayısında ise dördüncü sırada yer almaktadır.

KAYNAK: TOBB

ARAŞTIRMA VE TİCARET GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ