Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 17 milyar 45 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya ilinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %14 oranındaki artışla 166 milyon 350 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya Mayıs ayı ihracatı %12,1 oranında artan Türkiye ihracatının yaklaşık 2 puan üzerinde bir seyir izlemiştir.

Yılın ilk 5 aylık dönemine bakıldığı zaman Mayıs ayının aksine Türkiye ortalamasının altında seyreden Antalya iline ait ihracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,5’lik bir artışla 884 milyon 715 bin $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

Madencilik Ürünleri İhracatı, Yaş Meyve ve Sebzeyi Geride Bıraktı

Mayıs ayı itibariyle Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip sektörler incelendiğinde, uzun bir dönemdir ilk sırada yer alan yaş meyve sebze ihracatının ikinci sıraya gerilediği, madencilik ürünlerinin ise en fazla ihracatı yapılan ürün grubu olarak ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 2022 yılının Mayıs ayında 39 milyon 780 bin $ “Madencilik Ürünleri” ihracatı gerçekleştirilirken, bu ürün grubunu 39 milyon 644 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” ve 28 milyon 141 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” izlemektedir.

Mayıs ayında sektörlerin Antalya’nın toplam ihracatındaki paylarına bakıldığında ilk 3 sektörün toplam içindeki payı %65 olurken, “Madencilik Ürünleri” ihracatının toplam ihracat içindeki payı %23,9, “Yaş Meyve ve Sebze” ihracatının toplam içindeki payı ise %21,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ancak önceki aylarda %40 düzeyinde olan “Yaş Meyve ve Sebze” ihracat payı, son aylarda ciddi bir gerileme kaydetmiştir. Ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna pazarına yönelik ihracat gerçekleştiren sektördeki azalışın, bu ülkelere ihracatında yaşanan düşüşten kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Ürün grupları bazında dikkat çeken bir başka nokta ise “Süs Bitkileri ve Mamulleri” ihracatında yaşanan düşüştür. Sektörde geçen yılın Mayıs ayına göre %30,3 oranında azalış yaşanırken, 6 milyon 280 bin $ “Süs Bitkileri ve Mamulleri” ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Rusya ve Ukrayna İle Birlikte Çin’e İhracat da Değer Kaybediyor

Mayıs ayında Antalya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 11 milyon 331 bin $ ile Hollanda yer alırken, Hollanda’yı 10 milyon 866 bin $ ile Almanya takip etmektedir.

Ocak – Mayıs dönemine bakıldığında ise yılın ilk 5 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 70 milyon 774 bin $ ile Almanya olurken, 61 milyon 083 bin $ ile Hollanda ikinci ve 46 milyon 931 bin $ ile Romanya üçüncü sırada yer almaktadır.

Bu dönemde özellikle Rusya, Çin ve Ukrayna’ya yönelik ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre gerileme kaydetmiş olması, Antalya ihracatı açısından önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Öyle ki 2021 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Rusya ikinci, Çin üçüncü ve Ukrayna beşinci sırada yer almasına rağmen, bu yılın ilk 5 ayında her üç ülkeye yapılan ihracat hacminde ciddi bir düşüş gözlenmiştir. Rusya’ya yapılan ihracat geçen yılın ilk 5 aylık dönemine göre %35,5 azalışla 45 milyon 924 bin $’a gerilerken, Çin %32,2 azalışla 40 milyon 750 bin $ düzeyine, Ukrayna’ya yapılan ihracat ise %7,7 azalışla 37 milyon 638 bin $ düzeyine gerilemiştir.

Buna karşılık özellikle Hollanda, Romanya ve İtalya gibi ülkelere yapılan ihracat artışı ise genel ihracat artış ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Hollanda’ya yapılan ihracat geçen yılın ilk 5 aylık dönemine göre %27,8 oranında artarken, Romanya’ya gerçekleştirilen ihracat artışı %25,6, İtalya’ya yapılan ihracat artışı ise %122,4 ile oldukça ciddi bir artış göstermiştir.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü