ATSO 38.Grup (Reklamcılık, fuar ve organizasyon hizmetleri, televizyon ve radyoculuk faaliyetleri) Meslek Komitesi, Ağustos ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Toplantıda; sektörel sorunlar, günlük piyasa koşulları ve Covid-19 pandemisinin özelikle 38.Grup üyeleri ile birlikte diğer sektörler üzerindeki etkileri ve normalleşme süreci ile ilgili konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Komite üyeleri; fuar, kongre, toplantı, seminer vb. etkinlikleri yapan sektör mensubu üyelerin içinde bulunduğumuz normalleşme süreci boyunca hiç iş yapamadıkları ve Covid-19 küresel salgınının son bulacağı güne kadar da iş yapmalarının çok zor olduğunu, hatta mümkün görünmediğini belirtti.

Özellikle söz konusu sektörler üzerindeki SGK primleri, stopaj ve her türlü vergi borçlarından muaf tutulmaları konusunda bir yasal düzenleme yapılması istendi.

Komite üyeleri, pandemi sürecinin ilk aylarında koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin, faaliyette bulunulmayan dönemlere isabet eden kısmının alınmayacağı ile ilgili bir karar alındığı ancak bu kararın yeterli olmadığını da dile getirdi.

Bu bağlamda, pandemi süreci sona erene kadar işleri olumsuz etkilenecek yüzlerce sektör olacağı düşünüldüğünde, Belediyelerin aldığı ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin de pandemi sürecinde alınmaması ve daha önceden tahakkuk eden ve ödenemeyen ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergilerinin borçlarının da faiz işletilmeden pandemi sonrasına ertelenmesi gerektiği belirtildi.

Komite üyeleri, her iki konuyla ilgili görüş ve önerilerin değerlendirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. İç İşleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.